Tillbaka till startsidan

Du är här:

Landsbygdsdialog Träffpunkt

Finns det saker som du tycker kan bli bättre på platsen där du bor? Saknar du något? Genom att delta på Träffpunkt kan du vara med och påverka och bidra till utvecklingen av platsen där du bor. Här kan läsa om hur Träffpunkt fungerar och hur du gör för att delta.

Hand håller upp gröna blad, fingrarna är målade i samma gröna färg.

Vem kan delta?

Till varje Träffpunkt är kommuninvånare som är bosatt i det aktuella geografiska området välkomna. Även lokala företag inom det geografiska området kan svara på enkäten och delta på dialogmötena.

Så går det till - En modell i fyra steg

Under steg ett samlas underlag in från invånare och lokala företag, detta gör vi genom digitala enkäter.

Steg två är ett dialogmöte mellan invånare och tjänstepersoner. Här för vi dialog om saker som kommit fram i enkäterna som tjänstepersoner ansvarar för. Under mötet kan vi bilda arbetsgrupper utifrån dialogen. Arbetsgrupperna består av både invånare, eventuella företag och tjänstepersoner.

Steg tre är ett dialogmöte mellan invånare och politiker. Under mötet tar vi upp saker som framkommit under enkäten och under mötet med tjänstepersoner.

I det sista steget har vi fokus på utvecklingsarbete och uppföljning. Vi träffas regelbundet i de olika arbetsgrupperna och har ett möte med representanter från varje byalag för att byta erfarenheter.

Geografisk uppdelning

Dialogmötena sker i fem olika geografiska områden och omfattar hela Svenljunga kommun förutom Svenljunga tätort.

  • Träffpunkt Högvad består av Mjöbäck, Överlida och Holsljunga
  • Träffpunkt Kindaholm består av Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda
  • Träffpunkt Lysjö norra består av Hillared och Sandsjön
  • Träffpunkt Lysjö södra består av Sexdrega och Roasjö
  • Träffpunkt Axelfors består av Redslared, Revesjö, Ullasjö, Ringestena, Örsås och Strömsfors

När sker nästa Träffpunkt?

Tidsplan

Det sker två Träffpunkter per år, en på våren och en på hösten. Varje år tar vi oss alltså an två geografiska områden. Undantag är valår för riksdag, kommun- och regionfullmäktige - då sker inget möte på hösten. Varje plats besöks vart tredje år.

Nästa tillfälle för Träffpunkt och varje dialogmöte informerar vi om via våra nyheter, våra sociala medier och på vår informationssida i Svenljunga Tranemo Tidning.

När kommer träffpunkt till dig?

År

Vår

Höst

2020

Lysjö södra (Sexdrega, Roasjö).

Inställt.

2021

Inställt.

Axelfors (Redslared, Revesjö, Örsås, Strömsfors, Ullasjö, Ringestena).

2022

Kindaholm (Ö. Frölunda, Mårdaklev, Kalv, Håckvik).

Riksdags- /region- och kommunalval

2023

Högvad (Överlida, Mjöbäck, Holsljunga).

Lysjö norra (Hillared, Sandsjön).

Därför har vi valt att arbeta med Träffpunkt

Träffpunkt är en modell som skapar möten och samarbeten, med fokus på att utveckla ett särskilt geografiskt område. Den bygger på kommuninvånarens engagemang och känsla för sitt närområde. Träffpunkt uppmanar oss till ett förvaltningsöverskridande arbete, i samverkan med politiken.

Att kontinuerligt mötas och samtala ökar förståelsen och kunskapen mellan oss (invånare, kommunen/förvaltningar/politiken). Mötet är en viktig faktor för det gemensamma arbetet med att nå kommunens vision.

Modellens tyngdpunkt och framgång bygger på att tjänstepersoner med rätt kompetens och mandat att fatta beslut deltar i dialogmötena. För att skapa tilltro mellan vår organisation och kommuninvånaren har ansvarig tjänsteperson i respektive område avsatt tid och föreberett sig på inkomna frågor så vi kan ge så tydliga svar och att rätt arbetsgrupper kan bildas.

.

Emelie Romland, Kommunutvecklare, 0325-183 07

Uppdaterad: