Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tillgänglighet i fysiska miljöer

Ofta är olika hinder i den offentliga miljön enkelt avhjälpta utan allt för stora uppoffringar. Trots detta är många platser och lokaler fortfarande inte tillgängliga för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer med vagn och äldre.

En person hjälper en annan att ta sig upp- eller nerför en trappa i rullstol. 

Vad kan du som fastighetsägare göra

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Exempel på offentliga lokaler är butiker, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Allmänna platser är till exempel lekplatser och torg.

Du som fastighetsägare bör fokusera på att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig fram på egen hand. Trösklar och nivåskillnader bör kunna undanröjas direkt. Det är även viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt.

På Boverkets webbplats kan du få mer kunskap kring tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TillgänglighetsDatabasen

Databasen förser invånare och besökare om fysisk tillgänglighet på platser runtom i Sverige. Du kan exempelvis få information om ditt besöksmål har en stor toalett, parkering eller vilka assistanshundar som är tillåtna.

De platser som finns representerade i TillgänglighetsDatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har antingen själva genomfört en tillgänglighetsinventering eller låtit någon extern inventerare genomföra den åt dem. Anläggningar ansvarar själva för att informationen stämmer överens med verkligheten.

logga tillgänglighetsdatabasen

Krav på tillgänglighet vid bygglovsprövning

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.

När vi på kommunen granskar en bygglovsansökan tittar vi även på byggnationens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, lämplighet för sitt ändamål, och allmänna intressen. Detta kan innebära att vi behöver kräva in fler handlingar från dig som söker bygglov.

Tillgängligheten granskas utifrån Boverkets Byggregler (BBR) och Svensk Standard (SS914221 och SS914222). Kravet på tillgänglighet och användbarhet gäller inte för fritidshus med högst två bostäder eller arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: