Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stöd och insatser, LSS

Våra LSS-verksamheter kan ge stöd till dig som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). På denna sida får du reda på vem som kan få hjälp enligt LSS, vilka insatser vi erbjuder, vad dessa kan kosta och hur du gör för att ansöka.

små hjärtan gjorda i trä, med olika färger

Vad är LSS?

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning som till exempel socialtjänstlagen. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Hur kan jag eller min anhörig få hjälp enligt LSS?

Om du har ett omfattande behov av hjälp och begär eller ansöker om stöd och service enligt lagen om LSS, bedömer kommunens handläggare först om du ingår i det lagen kallar för personkrets. Du kan tillhöra en personkrets om:

  • du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • du till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har behov av omfattande behov av stöd och service.

De 10 insatserna

Det finns 10 olika insatser inom LSS som är möjliga att ansöka om:

Vad kostar insatserna?

De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du kan läsa mer om detta på sidan Avgifter. Öppnas i nytt fönster. 

Vill du prata med en handläggare?

LSS-handläggare Katarina Rickardsson och Dennis Karlsson kan svara på frågor om LSS och ta emot begäran om insats enligt LSS.

Ring 0325-180 00 under vår telefontid och be om att få prata med en LSS-handläggare eller begär insats enligt LSS på blankett.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att begära insatser enligt LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontid är måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 08.30-09.30, onsdag. klockan 13.00-14.00.

.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: