Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Korttidstillsyn skolungdom

I vissa fall kan det finnas behov av att få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven även för dig som är över 12 år. Detta är en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder. Insatsen är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma när dina föräldrar arbetar eller studerar. 

två röda hjärtan

Vem kan få det?

Om du tillhör en av de tre personkretserna inom LSS kan du ha möjlighet att få detta. Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare.

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare. Telefontid måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30.

Var finns det kortidsboende?

Vi har ett korttidshem som heter Lambo och ligger centralt i Svenljunga tätort.


.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: