Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avlösare i hemmet

Avlösarservice är till för att ge anhöriga till dig med funktionsnedsättning avlastning, vila och möjlighet att delta i egna aktiviteter utanför hemmet.

Vad innebär en avlösare?

Det är att en annan person tillfälligt tar över omsorgen om den som är funktionsnedsatt. I samråd med kommunens handläggare utformas avlösningen efter dina behov. Regelbunden uppföljning och löpande kontakt är viktigt för att lösa olika situationer som kan uppstå.

Vem kan få det och hur?

Om du tillhör en av de tre personkretserna inom LSS kan du ha möjlighet att få detta. Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare. 

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare.

Telefontid är måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30.

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt person

Om du inte har ett eget förslag på vem som kan vara din avlösare så hjälper vi till att rekrytera en lämplig person. Personen får handledning och utbildning vid behov och enhetschefen finns som stöd för dig och din avlösare.

.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: