MENY

Du är här:

Krisberedskap

Arbetet inom säkerhet och kris handlar om att värna om människors liv och hälsa. Vi arbetar med krisberedskap för att vara förberedda att hantera en samhällsstörning eller kris när den inträffar. Vi har ansvaret för att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar som de ska och att de kan klara av störningar och extraordninära händelser i samhället.

Säkerhet och kris

Orden säkerhet och kris kan betyda mycket, alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till stora händelser som drabbar en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt.

Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Det kan till exempel handla om en omfattande storm, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten.

Vi har ansvaret för att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar som de ska och att de kan klara av störningar och extraordninära händelser i samhället.

Om en katastrof eller större olycka inträffar i vår kommun informerar vi om det här på svenljunga.se.

Du som invånare har ett eget personligt ansvar för din egna och dina näras säkerhet. Samhällets resurser går till en början framför allt till att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Du bör vara förberedd för att kunna klara dig själv under en tid vid större samhällsstörningar och kriser.

Kommunal krisberedskap
Personlig krisberedskap
Företagens krisberedskap
Din säkerhet
Information vid en kris
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Skyddsrum
Stöd vid kris
Samverkan i länet
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: