Tillbaka till startsidan

Du är här:

Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar för att öka tryggheten och förebygga brott i vår kommun. Det är många organisationer och aktörer i samhället som deltar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi arbetar i olika grupper med olika inriktningar. På denna sida beskivs arbetet.

Beskriver min bild

Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten och förebygga brott. Arbetet sker i samverkan med kommunpolisen. Representanter för grannsamverkansgrupperna träffas minst en gång per år för att förbättra och utveckla samarbetet. Träffarna sker tillsammans med grannsamverkansgrupper i Tranemo kommun.

Samverkan med polisen

Polisen i Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar tillsammans med kommunerna om upplevd trygghet och oro för brott. Resultaten ligger till grund för det samverkansavtal som kommunen har tillsammans med polisen. Där görs en prioritering och långsiktig inriktning för det gemensamma arbetet.

Vi har tillsammans med Lokalpolisområde Borås skapat ett medborgarlöfte som handlar om att prioritera insatser mot ungdomars narkotikamissbruk, nattvandring samt att arbeta för en meningsfull fritid för våra barn och unga.

Medborgarlöftet i sin helhet finns att läsa här »PDF 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: