Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar för att öka tryggheten och förebygga brott i vår kommun. Det är många organisationer och aktörer i samhället som deltar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi arbetar i olika grupper med olika inriktningar. På denna sida beskivs arbetet.

Grannsamverka

Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att öka tryggheten och förebygga brott. Bostadsområden blir mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med grannsamverkan.

Arbetet sker i samverkan med kommunpolisen. Representanter för grannsamverkansgrupperna träffas minst en gång per år för att förbättra och utveckla samarbetet. Träffarna sker tillsammans med grannsamverkansgrupper i Tranemo kommun.

Vill ni starta upp en Grannsamverkansgrupp i ert område? Kontakta oss så hjälper vi er vidare!

Samverkan med polisen

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild. Det beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som representanterna för organisationerna skrev på under samma tillfälle.

Den gemensamma lägesbilden visar att det i vår kommun finns ett stort antal registrerade mopeder, A- och EPA-traktorer. Intresset för motorburna fordon har ökat stort under de senaste åren, vilket påverkar trafiksituationen i kommunen.

För att öka tryggheten i trafiken är det viktigt att arbeta förebyggande genom kunskapshöjande insatser och med ungdomarnas egen delaktighet.

Medborgarlöftet i sin helhet finns att läsa här » Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 

.

Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: