Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunstyrelsen

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunstyrelsen måndag den 11 december 2023.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

3 Godkännade av dagordning

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Information – Lockryd industriområde

25 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden

26 Anmälan av delegationsbeslut

27 Information från kommunstyrelsens ordförande – informella uppsiktsplikten

28 Övriga frågor

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: