Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunstyrelsen

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunstyrelsen måndag den 25 mars 2024.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

3 Godkännade av dagordning

4 Information - Ekonomiuppföljning

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Information – Lockryd industriområde

24 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden

25 Anmälan av delegationsbeslut

26 Information från kommunstyrelsens ordförande – informella uppsiktsplikten

27 Övriga frågor

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: