Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunstyrelsen

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunstyrelsen måndag den 12 december 2022.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

Justering av kommunstyrelsens protokoll sker dag xx månad 202X klockan XX.00. Justering sker digitalt

3 Godkännade av dagordning

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: