Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunstyrelsen

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunstyrelsen måndag den 20 mars 2023.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

3 Godkännade av dagordning

4 Avsiktsförklaring för en alternativ ledningsplats/civilt försvar

5 Yttrande om lagligförklaring av befintliga anläggningsdelar samt tillstånd till anläggande av Buttorps kraftverk m.m. i Ätran

6 Investeringsmedel kök Östra Frölunda

7 Investeringsbudget 2024-2026 Kommunstyrelsen

8 Upphävande av policy vid arbete i hemmet/ distansarbete

9 Svar på motion: Allmänhetens frågestund ses över, eventuellt utvecklas samt återkommer

10 Svar på granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor

11 Månadsrapport februari

12 Svenljunga kommuns årsredovisning 2022

13 Uppföljning av intern kontroll 2022 för kommunen och bolagen- Självskattning

14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över AB Svenljunga Bostäder

15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga Verksamhetslokaler AB

16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga Industrifastigheter AB

17 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga kommun förvaltning AB

18 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över kommunens nämnder

19 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbund 2022

20 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden

21 Anmälan av delegationsbeslut

22 Information från kommunstyrelsens ordförande- informella uppsiktsplikten

23 Övriga frågor

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: