Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Byalagsbidrag och byalagsmöten

Här hittar du information om byalagsbidrag, ett bidrag till samhällsföreningar på Svenljunga landsbygd. Du hittar också information om Träffpunkt, vår medborgardialag för dig som bor på landsbygden.

kvinna skriver i spiralbok

Byalagsbidrag

Som samhällsförening i Svenljunga kommun har du som förening möjlighet att söka ett bidrag för föreningens verksamhet. Detta bidrag kan lämnas till byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin orts utveckling. Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening. Bidraget är ett administrativt stöd och lämnas till ett byalag per ort/by.

För att kunna söka bidraget krävs det bland annat att byalaget är politiskt och religiöst obundet, har en öppen verksamhet så att alla invånare på orten har möjlighet att delta i gruppen och deltar med två personer på kommunens byalagsmöten.

Sök bidraget här i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byalagsmöten

En gång per år träffas alla byalagen och landsbygdsutvecklaren för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Om önskemål finns bjuder vi in politiker eller specifika tjänstepersoner.

.

Emelie Romland, Samhällsutvecklingsstrateg, 0325-183 07

Uppdaterad: