Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturområden

I vår kommun finns många fina naturområden. För att skydda några av dessa har det bildats naturreservat. Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommuner har den möjligheten.

Beskriver min bild

Vad är ett naturreservat?

Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I ett naturreservat gäller allemansrätten som vanligt men det finns även särskilda föreskrifter, eller regler. Varje reservat är unikt med egna föreskrifter anpassade efter områdets förutsättningar.

Här nedan kan du läsa mer om de olika naturreservaten som finns inom kommunen.

Fegens naturreservat
Klevs natur- och kulturreservat
Holmaberg
Bjällermossens naturreservat
Buttorps forsar

.

Hanna Sveningsson, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: