Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sociala stödteamet

Behöver du råd och stöd? Oavsett hur besvärlig din livssituation är kan vi hjälpa dig vidare. Vi har en bred kompetens som kan hjälpa dig och din familj för att få varsdagslivet att fungera.

Beskriver min bild

Vad kan vi hjälpa dig med?

Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med beroendeproblematik samt personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar främst med enskilda personer och i familjer, men även med olika gruppverksamheter. Allt stöd anpassas utifrån varje person/grupps behov. Vi träffas oftast i ditt hem men kan även ses i samtalsrum hos oss i våra lokaler på Stationsgatan 1 i Svenljunga.

Vi arbetar utifrån beslut som har fattats av en handläggare inom socialtjänsten.

Tillsammans med dig sätter vi gemensamt upp ett mål som vi arbetar mot. Beroende på hur situationen ser ut för dig, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

Stödet vi kan ge dig kan vara:

  • Råd- och stödsamtal eller stöd vid olika kriser i livet.
  • Någon som följer med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter.
  • Vägledning i föräldrarollen.
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ.
  • Hjälp att skapa rutiner och planera vardagen och hjälp att hantera olika familjesituationer.
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt och så vidare.
  • Hjälp att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter.

Råd och stödsamtal

Råd och stödsamtal kan du få fritt upp till fem gånger. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du ytterligare stöd efter dessa fem samtal tar du kontakt med en handläggare på socialkontroret som efter behov kan bevilja fler samtal.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun och du kan kontakta samordnare Fredrik Olsson på e-post eller på telefon 0325-183 63.

Målsättning

Målsättningen är att du med stöd ska kunna bo och sköta dig själv och ditt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom få en fungerande tillvaro. Det kan till exempel vara stöd till att strukturea vardagen, planera och genomföra inköp, besöka läkare eller myndighet, tvätta, städa, social samvaro m.m.

Stödteamet ska stötta dig utifrån dina egna förutsättningar så att du kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Du är själv aktiv i det som planeras och utförs.

I stödteamet finns bred kompetens.

Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter, fältsekreterare samt anhörigrådgivare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med verksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård samt kommunens individ- och familjeomsorg.

Utöver biståndsbedömda beslut kan vi utföra medling och stöd till brottsoffer.

Kontakta oss på telefon till sociala stödteamet 0325-184 53

Besöksadress: Stationsgatan 1, 512 50 Svenljunga 

.

Lena Wikander, Enhetschef, 0325-181 72
Fredrik Olsson, Utvecklingsledare, 0325-183 63

Uppdaterad: