Du är här:

Sociala stödteamet

Behöver du råd och stöd? Oavsett din livssituation kan vi hjälpa dig vidare. Vi har en bred kompetens som kan hjälpa dig och din familj så att varsdagslivet fungerar. 

Beskriver min bild

Vad kan vi hjälpa dig med?

Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med beroendeproblematik samt personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar främst med enskilda personer eller i familjer, men även med olika gruppverksamheter. Allt stöd anpassas utifrån varje person/grupp. Vi träffas oftast i hemmet men även i samtalsrum hos oss i våra lokaler.

Vi arbetar utifrån beslut som har fattats av en handläggare inom socialtjänsten.

Tillsammans med dig sätter vi gemensamt upp ett mål som vi arbetar mot. Beroende på hur situationen ser ut för dig, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

Stödet vi kan ge dig kan vara:

  • Råd- och stödsamtal eller stöd vid olika kriser i livet
  • Någon som följer med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter
  • Vägledning i föräldrarollen
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ.
  • Hjälp att skapa rutiner och planera vardagen och hjälp att hantera olika familjesituationer
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt etc.
  • Hjälp att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter

Råd och stödsamtal

Råd och stödsamtal kan du få fritt upp till fem gånger. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du ytterligare stöd efter dessa fem samtal tar du kontakt med en handläggare på socialkontroret som efter behov kan bevilja fler samtal.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun och du kan kontakta samordnare Catrin Norrström på e-post eller på telefon 0325-183 63.

Målsättning

Målsättningen är att du med stöd ska kunna bo och sköta ditt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom behålla och skapa en fungerande tillvaro. Det kan innebära till exempel stöd till att strukturea vardagen, planera och genomföra inköp, besöka läkare eller myndighet, tvätta, städa fungerande social samvaro m.m.

Stödteamet ska stötta dig utifrån dina egna förutsättningar så att du kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Du är själv aktiv i det som planeras och utförs.

I stödteamet finns bred kompetens.

Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter, fältsekreterare samt anhörigrådgivare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med verksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård samt individ- och familjeomsorg.

Utöver biståndsbedömda beslut kan vi utföra medling och stöd till brottsoffer Öppnas i nytt fönster.

Telefon till sociala stödteamet 0325-184 53

Besöksadress: Stationsgatan 1, 512 50 Svenljunga 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Wikander, Enhetschef, 0325-181 72
Catrin Norrström, Samordnare, 0325-183 63

Uppdaterad: