Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Arbetsuppgifter som röstmottagare

På denna sidan hittar du information om vad som förväntas av dig som arbetar med valet i kommunen.

Beskriver min bild

För dig som röstmottagare

Som röstmottagare i Svenljunga kommun hjälper du oss att genomföra val på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag som röstmottagare kommer du gå en obligatorisk utbildning som anordnas av valadministrationen i kommunen. Utbildningen kommer förbereda dig på att jobba som röstmottagare under både förtidsröstningen och valdagen.

Då utbildningen är obligatorisk får du en ersättning på 400 kronor inklusive reseersättning om avståndet mellan utbildningsplatsen och din utgångspunkt överstiger 5 km.

Förtidsröstning

Röstmottagningen under förtidsröstningen är lite annorlunda jämfört med röstmottagning i vallokal. Till en förtidsröstningslokal kan alla med rösträtt komma och rösta oavsett vart de bor.

Som röstmottagare i förtidsröstningen förväntas du

 • hjälpa till att förbereda lokalen inför röstmottagningen,
 • upprättar god ordning i och utanför röstningslokalen,
 • hålla ordning i lokalen (speciellt i valsedelställ) och ta emot röster under tiden då lokalen är öppen för röstmottagning,
 • ser till att röstningen går rätt till,
 • hjälper de väljare som ber om det,
 • hjälpa till att ställa iordning lokalen efter avslutad röstmottagning och sammanställa mottagna röster.

För arbetet med förtidsröstningen i biblioteket i Svenljunga erhåller du ett timarvode på 210 kronor timmen. Passen är fyra eller tre timmar långa och du får en timmes arvode för att göra iordning lokalen före och efter röstmottagningen.

Valdagen

Vallokalerna är öppna mellan 08.00 till 21.00 varvid rösträkningen påbörjas. Arbetet kan med andra ord fortsätta till efter midnatt.

Som röstmottagare under valdagen finns flera arbetsuppgifter som ordförande i valdistriktet ansvarar för att fördela. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • se till att det är god ordning i och utanför vallokalen,
 • ser till att röstningen går rätt till,
 • ta emot röster och lägga dem i urnan,
 • hjälpa de väljare som ber om det,
 • granskar förtidsröster,
 • räknar rösterna efter vallokalens stängning.

När vallokalen stänger klockan 21.00 påbörjas arbetet med att granska och räkna de röster som mottagits under dagen. Som röstmottagare förväntas du hjälpa till med att ställa iordning lokalen och samla in sopsäckar och valmaterial som ordförande sedan kör till kommunhuset.

Ordförande i valdistriktet kan välja att göra iordning er vallokal dagen innan valdagen, alltså på lördagen. Material som används under valdagen hämtas från kommunhuset i Svenljunga. För detta arbete erhålls inget extra arvode utan det ingår i det grundarvode som valnämnden har beslutat. Du får däremot reseersättning.

För dig som ordförande och vice ordförande

Ordförande och viceordförande är två av valnämnden utpekade röstmottagare som ansvarar för arbetsledning. Ordförande och vice ordförande är röstmottagare som har tidigare erfarenhet av valarbete. I vallokalen måste det alltid finnas en ordförande eller vice ordförande på plats.

Tryggheten i rollen finns i din tidigare erfarenhet av valarbete. Förutom att du ska genomgå den obligatoriska utbildningen som röstmottagare ska du också delta i erfarenhetsutbytet mellan samtliga ordförande och vice ordförande. Erfarenhetsutbytet anordnas av valadministrationen i kommunen veckan innan valet. För erfarenhetsutbytet erhålls inget extra arvode utan det ingår i det grundarvode som valnämnden har beslutat. Du får däremot reseersättning.

Rollen som ordförande eller vice ordförande har du endast under valhelgen. I denna rollen ställs det lite högre krav på vad som förväntas. Därför får du ett högre arvode. Bland annat måste du vara inläst och ha kunskap kring de instruktioner och rutiner som valnämnden tillhandahållit då det är du som är arbetsledaren i lokalen.

Utöver det innebär din roll att du:

 • tar fram ett arbetsschema till röstmottagarna i ditt valdistrikt för både vallokal och röstningslokaler,
 • iordningställande av val- och röstningslokaler före och efter valet,
 • ansvarar för ordningen i vallokalen,
 • säkerställer säker förvaring av röster och förstidsröster i vallokalen,
 • transporterar röster och förstidsröster efter färdig rösträkning från vallokalen till kommunhuset,
 • säkerställer att överblivet valmaterial lämnas till valadministrationen på valnatten,
 • är tillgänglig (via mobiltelefon) under hela valhelgen,
 • attestera röstmottagarnas redovisning av ersättning,
 • deltar i utvärderingen som skickas ut av valadministrationen efter valet.


.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: