Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ersättning till röstmottagare

På denna sidan hittar du information om ersättning vid valarbete.

Beskriver min bild

Ersättningsnivåer

Inför europarlamentsvalet 2024 har valnämnden beslutat att ändra arvodena för röstmottagare. Gällande arvoden hittar du här nedan.

Ersättningnivåer enlig roll

Roll/aktivitet

Arvode

Ordförande i valdistrikt

5 000 kronor

Vice ordförande i valdistrikt

4 500 kronor

Röstmottagare

3 700 kronor

Förtidsröstning

210 kronor i timmen (oavsett roll och gäller inte valdagen)

Utbildning

400 kronor

Jourersättning för icke tjänstgärande reserv

500 kronor

Extrapass under valdagen*

500 kronor (oavsett roll)

Reseersättning

Enligt gällande regler per kilometer.

 

Ovanstående belopp betalas ut till röstmottagare efter genomfört arbete och attestering av ordförande eller vice ordförande.

*Valdagen är uppdelad i fyra pass som ordförande i valdistirktet kommer tilldela. Saknas bemanning och du erbjuder dig att arbeta under ett eller flera extrapass erhåller du 500 kronor extra.

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: