Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Information till anmälda partier

Här finns information till dig som företräder ett parti.

Person i röstningslokal går med lappar i handen mot röstbåsen. 

Samordnad distribution av valsedlar

Valnämnden i Svenljunga har beslutat att erbjuda samordnad distribution av valsedlar för partier som deltar i Europaparlamentsvalet 2024.

Partier som deltar i valet kan naturligtvis även lämna sina valsedlar direkt till samtliga röstnings- och vallokaler under hela valperioden. Avlämning av valsedlar till förtidsröstnings- och vallokaler sker till respektive lokal under dess öppettider.

Valsedlar till förtidsröstningen

Avlämning av valsedlar till förtidsröstningen behöver ske senast 21 maj för att valadministrationen ska hinna packa dem i vallådorna som går ut till röstningslokalerna för samordnad distribution. Lämnas valsedlarna in efter 21 maj tas de med för samordnad distribution efterföljande dag.

Partier som önskar samordnad distribution av sina valsedlar till förtidsröstningen ombeds lämna dessa till kommunhuset eller biblioteket i Svenljunga på följande adresser:

  • Kommunhuset, Boråsvägen 13, Svenljunga
  • Biblioteket, Kinnagata 2, Svenljunga

Valsedlar till valdagen

Avlämning av valsedlar till valdagen behöver ske senast onsdag 5 juni för att valadministrationen ska hinna packa dem i vallådorna som går ut till vallokalerna samt förtidsröstningen på valdagen.

Partier som önskar samordnad distribution av sina valsedlar på valdagen ombeds lämna dessa till kommunhuset på följande adress:

  • Kommunhuset, Boråsvägen 13, Svenljunga

Hur många valsedlar ska lämnas?

Det partiet som lämnar in valsedlar till valadministrationen i Svenljunga som ska bedöma hur stort antal valsedlar som ska lämnas in för att det ska räcka till samtliga val- och röstningslokaler. För att ni ska kunna göra en ungefärlig bedömning på hur mycket som kan behövas är det bra att utgå från hur många röstningslokaler som finns under förtidsröstningen samt röstning- och vallokaler under valdagen. På sidan om förtidsröstning Öppnas i nytt fönster. hittar du information om våra förtidsröstningslokaler samt deras öppettider. På sidan om våra val- och röstningslokaler Öppnas i nytt fönster. hittar du information om våra val- och röstningslokaler och deras öppettider under valdagen.

Glöm inte att lämna anvisningar till oss hur ni vill att vi fördelar valsedlarna till respektive lokal och om ni vill att avlämning sker vid flera tillfällen. Glöm inte heller lämna kontaktuppgifter i form av telefonnummer om vi skulle behöva komma i kontakt med er av olika anledningar.

Propaganda i anslutning till vallokal

Enligt vallagen 8 kap. 3 § får det inte förekomma ”propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val” i eller intill val- eller röstningslokaler. Detta innebär bland annat att man inte får affischera, sätta upp eller dela ut kampanjmaterial i eller intill val- och röstningslokaler.

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas valsedelsutdelare ska stå utanför entrén till lokalen eller på en plats som ordförande anvisar. Utdelningen av valsedlar får inte göras så att eventuell utrymning av lokalen hindras. Partiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner. Annat kampanjmaterial ska inte delas ut utanför lokalen.

Vi ber alla företrädare för partier att tänka på ovanstående i planeringen av valaktiviteter.

Avlämning av valsedlar i samtliga röstnings- och vallokaler

Vid avlämning av valsedlar i samtliga röstnings- och vallokaler har valnämnden beslutat om vissa förhållningssätt. Riktlinjen kan du läsa i sin helhet här Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster..

Partifunktionärer med partipolitiska banderoller, klädsel, pins eller annan utsmyckning/utrustning bör inte uppehålla sig på röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme under längre tid.

Partifunktionärer med partipolitiska banderoller, klädsel eller utrustning som kommer för att lämna valsedlar, kontrollera valsedelställen eller observera röstmottagningen ska ta av sig banderoller eller liknande. Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partiet ansvarar för i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna.

Kontaktpersoner

Har du frågor, kontakta valadministrationen.

Valansvarig Alexandra Skoog, 0325-180 66

Valadministratör Öywind Thornader, 0325-183 21

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Uppdaterad: