Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

EU-val

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val kommer att inträffa i alla EU:s medlemsländer mellan den 23 och 26 maj 2019. I Sverige kommer valet att ske söndagen den 26 maj 2019. Förtidsröstningen startar 8 maj 2019.

Hur går EU-valet till

EU-valet eller EP-valet (Europaparlamentsvalet) som det också heter går till på liknande sätt som valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Skillnaden är att vallokalerna vid EU-valet är öppna en timme längre, från 08.00 till 21.00. I EU-valet är det även bara ett val som görs och inte tre val som vid de allmänna valen.   

Det har sedan höstens val 2018 skett några ändringar i vallagen som träder i kraft i och med EU valet 2019. En nyhet är att väljaren kan ta en partivalsedel (d v s utan kandidatnamn) och där skriva namnet på den person som väljaren vill rösta på. Väljaren kan också ta en blank valsedel och på denna skriva både partiets namn och namnet på den kandidat som väljaren vill rösta på.

En annan nyhet är det stärkta skyddet för valhemligheten. Detta innebär att i en vallokal eller i en röstningslokal ska det ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Valsedlarna ska effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare.

Rösträtt i EU-val

Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du har fyllt 18 år och

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Resultat i europaparlamentsvalet 2014

Du kan se valresultatet för Svenljunga och våra valdistrikt på Valmyndighetens webbplats.
Valmyndigheten - resultat för Svenljunga kommun »länk till annan webbplats

Valdeltagandet för Svenljunga var 44,24% vilket är en ökning med 4,62% från EU-valet 2009.

Röstmottagare

Inför EU-valet behöver valnämden i Svenljugna rekrytera ett stort antal röstmottagare till valloklaerna och röstningslokalerna.

Ansök och läs mer om att bli röstmottagre här .

.

Kontakt

Uppdaterad: 02 december 2020