Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ungdomars inflytande

Alla kan bidra till positiv förändring av sin omgivning. Särskilt du som är ungdom kan påverka din och samhällets framtid aktiv. På denna sida kan du läsa mer om hur du kan ha inflytande och ta plats i samhällsdebatten.

någon som sitter på en bänk med sin mobil

Vi vill på olika sätt både möjliggöra ungdomars inflytande och deras aktiva deltagande i förändringsprocesser. Det finns olika sätt att vara delaktig och utöva inflytande. Även att vara aktiv i en förening är ett sätt att ha inflytande. Här lyfter vi några av de specifika insatserna som vi gör för att möjliggöra och uppmuntra ungdomars inflytande. Vissa av dessa är punktinsatser, andra är löpande. 

Inflytandecafé

Under 2023 kommer de första Inflytandecaféerna att genomföras. Detta är tänkt som ett forum där du som är ung i kommunen kan träffa andra unga som vill engagera sig i lokala samhällsfrågor. Här lär vi av varandra och skapar möten där fokus ligger på er och era tankar kring inflytande i kommunen. Inga förkunskaper krävs, bara intresse om att vara med och påverka.

Detta forum riktar sig till dig som går i årkurs 6 upp till 18år.

Första Inflytandecaféet är i slutet av januari 2023 och arrangeras av Ung i Svenljunga. För mer information och anmälan för att delta kan du höra av dig till Ida Ferger, Ung i Svenljunga på ida.ferger@svenljunga.se eller 072-765 42 27.

 

Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar.

Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Få reda på mer om Svenljungaförslag, skriv under ett förslaag eller lämna in ett eget Svenljungaförslag

Medborgardialog

Vid vissa frågor väljer våra politiker att starta en medborgardialog för att samla in perspektiv. Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstepersoner, tycker att dina idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar för olika problem.

Exempel på tidigare medborgardialoger där barn och ungdomar varit delaktiga är lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken och skoldialgen.

Läs mer om medborgardialog och tidigare dialoger

Följ våra nyheter för att få reda på när nästa medborgardialog börjar 

Byalagspeng - ett projektbidrag för alla

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Målet med byalagspengen är att det ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun.

Ansök om byalagspeng tillsammans med ett byalag

Studiebesök på kommunhuset

För att ge en inblick i hur kommunen fungerar, vår organisation, våra förvaltningar, vad demokrati är och mycket mer kring kommunen bjuder vi regelbundet in till studiebesök på kommunhuset. Det är framförallt mellanstadieklasser som kommer på studiebesök.

.

  • Ida Ferger, Fritidsledare, 0325-181 45
    073-765 42 27

Uppdaterad: