Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ungdomars inflytande

Alla kan bidra till positiv förändring av sin omgivning. Särskilt du som är ungdom kan påverka din och samhällets framtid aktiv. På denna sida kan du läsa mer om hur du kan ha inflytande och ta plats i samhällsdebatten.

Beskriver min bild

Vi vill på olika sätt både möjliggöra ungdomars inflytande och deras aktiva deltagande i förändringsprocesser. Det finns olika sätt att vara delaktig och utöva inflytande. Även att vara aktiv i en förening är ett sätt att ha inflytande. Här lyfter vi några av de specifika insatserna som vi gör för att möjliggöra och uppmuntra ungdomars inflytande. Vissa av dessa är punktinsatser, andra är löpande. 

Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar.

Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Få reda på mer om Svenljungaförslag, skriv under ett förslaag eller lämna in ett eget Svenljungaförslag

Medborgardialog

Vid vissa frågor väljer våra politiker att starta en medborgardialog för att samla in perspektiv. Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstepersoner, tycker att dina idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar för olika problem.

Exempel på tidigare medborgardialoger där barn och ungdomar varit delaktiga är lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken och skoldialgen.

Läs mer om medborgardialog och tidigare dialoger

Följ våra nyheter för att få reda på när nästa medborgardialog börjar 

Byalagspeng - ett projektbidrag för alla

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Målet med byalagspengen är att det ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun.

Ansök om byalagspeng tillsammans med ett byalag

Demokratidag

Demokratidagen anordnas för elever gemensamt av folkhälsan och skolan. Eleverna får lära sig om demokrati och sedan prova på att praktiskt använda den demokratiska processen genom att diskutera och rösta fram ett förslag som ska genomföras med hjälp av en förutbestämt summa. Alla förslag har lämnats in av elever.

Studiebesök på kommunhuset

För att ge en inblick i hur kommunen fungerar, vår organisation, våra förvaltningar, vad demokrati är och mycket mer kring kommunen bjuder vi regelbundet in till studiebesök på kommunhuset. Det är framförallt mellanstadieklasser som kommer på studiebesök.

.

Kontakt
Ida Ferger, Fritidsledare, 0325-181 45
Nicklas Axelsson, Fritidsledare, 0325-180 00

Uppdaterad: