Tillbaka till startsidan

Du är här:

Lokal historia

År 1427 omnämns för första gången Svenljunga i skrift. Då skrevs namnet Swinalyongha. Namnet kommer ursprungligen från svin och ljungbevuxen mark. På denna sida får du reda på mer om vår historia och var du kan uppleva dess vingslag.

närbild på stenbron i svenljunga

Kommunens 50 års jubileum

Under 2021 fyllde Svenljunga kommun 50 år! Kommunen bildade 1971.

Läs mer om hur kommunen bildades och de första åren »

Mellan fornåkrar och gravfält

Platsen är sedan tidig medeltid en korspunkt för vägen från kusten längs med Ätran mot Falbygden och för vägen mellan Jönköping och Göteborg.

Vandra i förhistorisk mark

I Röstorp, Örsås, ligger ett av Sveriges mest välbevarade fornåkersområden. En vandring längs med Röstorps kulturstig spänner sig från förhistorisk tid med boplatser och gravar fram till 1800-talets torplämningar. Ytterligare ett område med välbevarade fornlämningar hittar du i Läggared i Hillared.

I odlingstider och krig

De första nedtecknade uppgifterna om odling sträcker sig från 1500-talet. Då odlade befolkningen i Svenljungatrakten både korn och råg men inte så att det täckte hela spannmålsbehovet. Däremot fanns här betydligt bättre förutsättningar för boskapsskötsel som gav kött, hudar och smör. Andra näringar under samma period är järnframställning, svarvning och textilslöjd.

Söder om Mårdaklev löpte den svenska riksgränsen mot Danmark fram till och med freden i Brömsebro 1645. Skansarna vid Klev utgjorde det första hindret för fientliga trupper och
en mil norrut, vid nuvarande Östra Frölunda, låg fästningen Kindahus.

Från och med 1627 blir Svenljunga by tingsplats för Kinds härad. I samband med 1636 års gästgiveriförordning inrättades ett gästgiveri i byn.

Tid för marknader och utvandring

Redan under 1500-talet talades det om de första gårdfarihandlarna. En tradition som lever än idag men inte i samma omfattning.

Här fanns gott om skog, mest ek och bok, men på grund av bristande transportvägar var försäljning av timmer inte någon betydande näring förrän järnvägen kom hit år 1885.

Trots en betydande utvandring till Amerika under slutet av 1800-talet hade Svenljunga fortfarande ett inflyttningsöverskott. Det berodde på en stark utveckling av näringslivet, inte minst efter att järnvägen invigdes 1885 mellan Svenljunga och Borås. I Gräne gruva bröts det från slutet av 1800-talet fältspat till bland annat porslinsindustrin. Under industrialiseringens tid frodades företagandet inom branscher som garveri, sågverk, mejeri, bryggeri, lackverk, snickeri och kläder.

Blev köping och kommun

År 1945 blev Svenljunga en köping, den första i Kinds härad och invånarantalet uppgick till 2 296 personer. År 1971 bildades Svenljunga kommun som då bestod av 14 församlingar. Då upphörde också Svenljunga som tingsplats och tinget flyttade till Borås.

Kommunvapen

Svenljungas vapen skapades ursprungligen för Svenljunga köping och godkändes 1959. År 1999, 40 år senare, är det registrerat för Svenljunga kommun.

Beskrivning av kommunvapnet

Delarna i vapnet är:

  • oxhuvud som symbol för boskapsskötsel, med röda horn och röd tunga
  • korslagda hårknivar för skinnberedning
  • ljungblomman som täckte hedarna i området och dessutom är landskapsblomma
  • allt i silver

Eftersom en vapensköld ursprungligen skulle symbolisera kraft och styrka är oxen avbildad som om den anfaller.

Nyfiken på mer om vår historia?

På biblioteket kan du låna alla sockenböcker och andra böcker producerade av exmepelvis hembygdsföreningen. Om du vill djupdyka i ett särskilt ämne kan du även kontakta vårt arkiv.

.

Uppdaterad: