Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunarkiv

I våra välfyllda arkivhyllor kan du hitta svar på hur det var i Svenljunga förr i tiden. Kommunarkivet har kanske inte alla svaren men tar du dig tid att läsa så kan du säkert hitta något annat av intresse i gamla handlingar och protokoll.

Beskriver min bild

I kommunarkivet finns handlingar som uppkommit redan på mitten av 1800-talet. Dessa handlingar omfattas mestadels av kommunala protokoll, skoldagböcker och räkenskaper.

Större delen av de handlingar som finns i kommunarkivet ska bevaras i all evig tid. Ett litet undantag är handlingar som ska bevaras i 10 år och därefter gallras (slängs). Dessa handlingar får också komma ner till huvudarkivet för förvaring under sina 10 år. De handlingar som ska bevaras i all evig tid är 5 år gamla eller äldre. Innan dessa handlingar når huvudarkivet förvaras de ute i kommunens alla närarkiv som finns ute i verksamheterna. I våra närarkiv finns även handlingar som aldrig når kommunarkivet eftersom de ska gallras innan de blivit 5 år gamla.

Huvudarkivet

Varje nämnd är ansvarig för sina egna handlingar enligt nämndens dokumenthanteringsplan. Nämnden är ansvarig för att handlingarna bevaras eller gallras samt hålls ordnade på rätt och riktigt sätt. Ska handlingarna bevaras ska de slutarkiveras vilket oftast görs i huvudarkivet. Då övergår ansvaret för handlingarna till arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen.

Vill du se vad som finns i vårt kommunarkiv?

Självklart kan du få det! Men du får tyvärr inte komma ner i vårt kommunarkiv och titta med anledning av att vi ska skydda våra arkiv. Istället får du ta del av vårt kommunarkiv genom att titta i vår arkivförteckning. Den beskriver vilka handlingar som finns. Önskar du sen titta lite närmare på någon speciell handling så tar vi fram den till dig.

Ta kontakt med oss för att boka ett datum och tid om du vill titta i kommunarkivets arkivförteckning.

.

Kontakt
Öywind Thornander, Kansliadministratör, 0325-183 21

Uppdaterad: