Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Här finns information om vad som krävs för att få ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, samt hur du ansöker och vad som händer sedan.

två personer skakar hand över ett skrivbord

När kan jag ansöka om försörjningsstöd?

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa, och saknar egna tillgångar, kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om hos kommunens socialtjänst. Stödet utformas för att täcka ditt mest grundläggande behov, såsom kostnader för mat och boende.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Om du är gift, är sambo eller har registrerad partner måste ni göra en gemensam ansökan.

Om du är arbetslös

Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att du ska:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa den planering du har gjort upp med dem
  • aktivt söka de arbeten du har möjlighet att få, såväl inom kommunen som utanför
  • ta anvisat arbete, praktik eller delta i kompetenshöjande verksamhet som exempelvis SFI

Om du är sjuk

Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta ska du vara sjukskriven och ha ett läkarintyg.

Egna tillgångar eller inkomster

Har du egna tillgångar exempelvis en fastighet, fordon eller sparande, ska du först använda dem till din försörjning. Likaså ska du aktivt söka andra ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis A- kassa/ALFA- kassa och bostadsbidrag.

Hur söker du försörjningsstöd?

För att ansöka ringer du vårt kontaktcenter vardagar klockan 08.30-09.30 på telefonnummer 0325-180 00 och ber att få tala med en socialsekreterare.

Vad händer efter att du ringt oss?

När du ringer får du prata om din situation med en socialsekreterare. Om du vill ansöka kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett till dig, tillsammans med ett brev med information om vilka uppgifter du behöver lämna in till oss. När du lämnat in ansökan och de handlingar som begärts, kommer vi att utreda din ansökan och besluta. Vi gör också flera kontroller i utredningen, exempelvis med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN.

Oftast, men inte alltid, kommer vi att boka ett möte med dig. Om du lever med en maka/make/sambo ska båda vara med på det mötet.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (sekretess) och du själv har alltid rätt att ta del av vad som skrivs om dig.

Beslut om bistånd

Efter att utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut till ditt bankkonto som du uppgett i din ansökan.

Om du inte beviljas bistånd har du möjlighet att överklaga beslutet och du kan få hjälp av din handläggare med att skriva den.

Under fliken Blanketter, e-tjänster och övrig information finns vägar till olika webbplatser som kan ge dig mer information kring försörjningstöd.

Jobbstimulans

Den så kallade jobbstimulansen är en regel som ska göra det mer lönsamt att arbeta när man har ekonomiskt bistånd. Det innebär att när du har haft sex månader med försörjningsstöd, kommer 25 % av löneinkomsten inte att medräknas vid beräkning av rätten till fortsatt bistånd.


.

Uppdaterad: