Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

God man, förvaltare, förmyndare

Har du koll på vardagsekonomi, tycker om människor och har tid över för en annan person? Då kan du göra en insats genom att bli god man. Vi behöver fler som hjälper till! God man, förvaltare och förmyndare är en person som stöder en medmänniska i till exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Här får du reda på vad uppdraget innebär och hur du kan anmäla ditt intresse.

bord med dator, kaffemugg och en hand som håller i en telefon

Vi ingår i en gemensam organisation där flera kommuner deltar under namnet Överförmyndare i Samverkan, ÖiS. Överförmyndarkontoret finns i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har ändå en egen överförmyndare och kontaktuppgifter till Svenljungas överförmyndare hittar du under kontakter.

Alla verksamhetsfrågor besvaras av tjänstemännen i Skövde. Överförmyndarna har lämnat över sina befogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Endast vissa beslut som till exempel beslut om avslag och vitesförelägganden fattas av den egna kommunens överförmyndare.

Har du några frågor är du välkommen att skicka e-post till ÖiS

Det är en person som stöder en medmänniska i exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

En god man ska se till att huvudmannen, den person man är ombud för, får omsorg och tillsyn efter behov. Det är huvudmannens bästa som gäller, inte de närståendes intressen om de strider mot huvudmannens vilja eller behov. Som god man sköter du bland annat ekonomin för din huvudman och bevakar rättigheter. Dessutom bör du besöka och ringa till huvudmannen som en vän. Varje år lämnar den som är god man en årsredovisning till överförmyndaren.

Förvaltaren ska sköta huvudmannens ekonomi samt se till att denne får omsorg och tillsyn efter behov. Förvaltaren ska också besöka och hålla kontakt med huvudmannen för att kunna bedöma hjälpbehovet. Varje år lämnar förvaltaren en årsredovisning till överförmyndaren.

Förvaltarskapet innebär att huvudmannen själv inte får ta hand om sina pengar eller ingå avtal. Ofta är förvaltarskapet begränsat till att gälla en viss del av huvudmannens egendom.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Om föräldrarna är döda, under 18 år eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

För att bli god man eller förvaltare ska man vara ärlig och lojal, erfaren och i övrigt lämplig. Innan du får ett uppdrag görs kontroller hos Polisen, Kronofogden och vid behov även hos Socialtjänsten. ÖiS tillhandahåller också informationsmaterial och erbjuder viss utbildning.

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndaren.  

Gör din intresseanmälan på blankett » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör din intresseanmälan via e-tjänst Länk till annan webbplats. 

Vad gör en överförmyndare?

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Detta sker i första hand genom granskning av de redovisningshandlingar som lämnas in till överförmyndaren. 

Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

För att bli god man eller förvaltare ska man vara ärlig och lojal, erfaren och i övrigt lämplig. Innan du får ett uppdrag görs kontroller hos Polisen, Kronofogden och vid behov även hos Socialtjänsten. ÖiS tillhandahåller också informationsmaterial och erbjuder viss utbildning.

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndaren.  

Vad händer om det blir fel ibland?

Med tanke på den stora ärendemängden är det oundvikligt att det finns enstaka gode män eller förvaltare som inte sköter sina uppdrag. Varje år entledigas några gode män och förvaltare som bedöms olämpliga. I några av de fallen kan misstänkas att brott har begåtts. ÖiS rutiner i sådana fall är att:

  • Den gode mannen eller förvaltaren byts ut.
  • Den nya gode mannen granskar sin företrädares räkenskaper och bestämmer i samråd med sin huvudman om polisanmälan ska göras.
  • Om polisanmälan inte görs enligt ovan och ÖiS bedömer att det finns anledning att misstänka att brott har begåtts, gör ÖiS polisanmälan.

Förening GMF Sjuhärad

Du som är god man kan även gå med i GMF Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare.

Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att.

  • Anordna utbildningar, förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden.
  • Knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter., utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna.
  • Anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök mm.
  • Anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner och vårdpersonal.
  • Erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.
  • I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring.
  • Möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring.

Det kan finnas flera anledningar till att en person behöver en god man, förvaltare eller förmyndare.

Det kan till exempel handla om barn ellervuxna personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som inte kan ta hand om sin ekonomi eller andra viktiga delar i sitt liv.

För den som har behov av hjälp kan överförmyndaren hjälpa till med att utse en god man, förvaltare eller förmyndare och i de flesta fall är det tingsrätten som beslutar. om vem som ska utses

Ansökan om God man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Tomas Klug, IT-/Säkerhetschef, 0325-181 95

Uppdaterad: