Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter.

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 17 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 maj 2022 till och med 8 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Valnämnden 16 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 maj 2022 till och med 8 juni 2021.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 maj 2022 till och med 8 juni 2022.Du hitt...
 • Tillkännagivande

  Tillkännagivande: kommunfullmäktige den 23 maj 2022, klockan 18.00 i kommunhuset.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 maj 2022 till och med 23 maj 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 12 maj 2022 till och med 3 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för aocialnämndens arbetsutskott individärenden 11 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 11 maj 2022 till och med 2 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämnden 11 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 11 maj 2022 till och med 2 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 10 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 12 maj 2022 till och med 3 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsen 9 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 maj 2022 till och med 1 juni 2022.Du hitt...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 29 april 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 maj 2022 till och med 31 maj 2022.Protoko...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samverkansnämnd arbetsmarknad 4 maj 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 6 maj 2022 till och med 30 maj 2022.Du hitta...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 22 april 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 5 maj 2022 till och med 30 maj 2022.Protokol...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott 5 januari 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 5 januari 2022 till och med 27 januari 2022....
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialämnden 13 oktober 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 13 oktober 2021 till och med 4 november 2021...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: