Du är här:

Invandring och integration

Vi arbetar med integration på olika sätt. Det handlar till exempel om olika insatser och aktiviteter där människor med olika bakgrund och kultur möts för att få kunskap om varandra.

Vi arbetar med mottagande och bostadförsörjning, praktisk hjälp i samband med flytt, undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering, ordna barnomsorgen, samt stöttning med omkring försörjning och andra insatser.

Vi arbetar också med att ge nyanlända förutsättningar till att integrera sig och vara delaktiga i samhället genom att erbjuda dem olika aktiviteter, såsom diskussionsgrupper, faddrar, hälsoskola, boskola och ekonomiskola.

Besöksadress och öppettider:

Vi finns i arbetsmarknadsenhetens lokal Jobbcentrum på Hantverkaregatan 2C i Svenljunga. Du kan boka tid via via e-post eller telefon. Du är också välkommen till Öppen dörr, där vi kan stötta dig med att skriva CV eller söka arbete.

Samlad information med anledning av krisen i Ukraina.

Vilken hjälp kan jag få?

Du som är nyanländ och är folkbokförd i vår kommun får stöd och hjälp via oss i olika saker som berör din vardag.

Du kan få hjälp och stöttning med bland annat:

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Madde Lind, Enhetschef, 0325-181 56
Wida Zemarai, Koordinator, 0325-181 49

Uppdaterad: