Du är här:

SFI, svenska för invandrare

På utbildningen i Svenska För Invandrare (SFI) får du kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

Beskriver min bild

Utbildningen

På SFI kan vuxna invandrare skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället. Svenskundervisningen är individuellt anpassad. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.

Vem har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)

En person har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Det gäller om hen

  • är bosatt i Sverige, och
  • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Det är huvudmannen för utbildningen som beslutar om en person ska tas emot till sfi.

Läs mer på: Rätt till sfi - Skolverket Länk till annan webbplats. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi Länk till annan webbplats.

Anmälan till SFI

Vi har löpande antagning under året för SFI. Fyll i blanketten Pdf, 628 kB, öppnas i nytt fönster. och kom in till oss på skolan, så hjälper vi dig med en ansökan. Ta med pass eller annan id-handling.

När du läser SFI har du undervisning 15 timmar i veckan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Pia Hagrenius, Studie och yrkesvägledare, 0325-182 13
Mats Spånberg, Rektor, 0325-182 23

Uppdaterad: