Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn menas ett barn som är under 18 år och kommer till Sverige utan föräldrar eller annan person som gått in i föräldrars ställe och söker asyl.

Beskriver min bild

De barn som anvisas till Svenljunga kommun bor i så kallat Hem för vård eller boende, stödlägenhet eller i familjhem. Barnet får en god man utsedd åt sig och som hjälper till med myndighetskontakter och annat som ett omyndigt barn behöver hjälp med.

Policyn i kommunen är att när ett barn blir 18 år och fortfarande är asylsökande, görs en individuell bedömning om ett vårdbehov finns. Om inte ett vårdbehov finns, erbjuds de ett boende i Migrationsverkets regi.

Vanliga frågor

.

Kontakt

Uppdaterad: