Du är här:

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn menas ett barn som är under 18 år och kommer till Sverige utan föräldrar eller annan person som gått in i föräldrars ställe och söker asyl.

ett barn som går på en skogs stig och håller sin nalle

De barn som anvisas till Svenljunga kommun bor i så kallat Hem för vård eller boende, stödlägenhet eller i familjhem. Barnet får en god man utsedd åt sig och som hjälper till med myndighetskontakter och annat som ett omyndigt barn behöver hjälp med.

Policyn i kommunen är att när ett barn blir 18 år och fortfarande är asylsökande, görs en individuell bedömning för att utreda om ett vårdbehov finns. Om inte ett vårdbehov finns, erbjuds barnen ett boende i Migrationsverkets regi.

Vanliga frågor

.

Kontakt

Uppdaterad: