Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Regler för upphandling

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på de fem grundprinciperna. 

Regelverket bygger på EU-direktiv och är till stora delar lika inom hela EU.

Upphandlingsprinciperna

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Öppenhet
  • Ömsesidigt erkännande


Upphandlingsprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det betyder att vi ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av principerna.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 05 juni 2019