Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Regler för upphandlingar

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt vi ska göra våra upphandlingar. Lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in

Lagar för offentlig upphandling

Den svenska upphandlingslagstiftningen styr olika delar av de offentliga inköpen. Reglerna bygger på EU-direktiv och är till stora delar lika inom hela EU

Grundprinciper

Det finns fem grundläggade principer som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen.

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Öppenhet
  • Ömsesidigt erkännande

Dessa grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet. Det betyder att vi ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. 

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: