Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Regler för upphandlingar

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste vi följa vissa bestämmelser vid inköp.

Reglerna för offentlig upphandling, vilka bygger på EU-direktiv, är till stor del lika inom hela EU.

Upphandlingsprinciperna

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper:

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Öppenhet
  • Ömsesidigt erkännande

 

Upphandlingsprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det betyder att vi ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av principerna.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 04 oktober 2018