Tillbaka till startsidan

Du är här:

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva vårt beslut om du anser att vi har gjort fel enligt lagen om offentlig upphandling. 

Rätten att överpröva

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att vi har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Maria Bengtsson, Upphandlare, 0325-180 76

Uppdaterad: