Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva vårt beslut om du anser att vi har gjort fel enligt lagen om offentlig upphandling.

Kontakta oss

Anser du att det har blivit fel i en upphandling som du har deltagit i? Kontakta oss så vi kan rätta det som eventuellt har blivit fel. Under avtalsspärren kan vi återta tilldelningsbeslutet om det visar sig att vi har tilldelat fel leverantör.

Rätten att överpröva

Du kan överpröva en pågående upphandling vid förvaltningsrätten om du anser att vi har brutit mot lagen och det samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att du som leverantören lider skada.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: