Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva vårt beslut. 

Rätten att överpröva

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att vi har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.


Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan oss och en leverantör.

Kontakt: 

Förvaltningsrätten i Jönköping

Telefon:  036 - 15 66 00

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 08 januari 2020