Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Frågor och svar kring upphandling

På denna sida har vi samlat frågor och svar om upphandling och inköp.

Vad menas med . . .

Upphandling

Innebär att ett inköp konkurrensutsätts. 

Direktupphandling

Om värdet av det som ska köpas understiger direktupphandlingsgränsen behöver inköpet inte annonseras. I stället kan vi vända oss direkt till ett begränsat antal leverantörer och begära in offerter.

Avrop

Varje gång någon gör anspråk på ett ramavtal kallas det för avrop. Avrop från ramavtalet kan göras genom rangordning eller en förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal där parterna har kommit överens om vad som gäller i form av exempelvis pris, varugrupper och leveransvillkor. Vi får sedan avropa "inom ramarna" för avtalet, det vill säga vi får köpa de varor eller tjänster som ingår i ramen. Ramavtalet kan bestå av en eller flera leverantörer. 

Kontrakt

Ett kontrakt skiljer sig från ett ramavtal, som har samtliga villkor fastställda. Med kontrakt finns inga ramar att avropa inom och det krävs inte heller att man gör något avrop för att kontraktet ska fullgöras. Det som är avtalat i kontraktet fullgörs/levereras helt i enlighet med det som beställaren kommit överens om med leverantören.

Annonsering

Det finns två nivåer för annonsering av upphandlingar: Nationellt och EU. 
Var upphandlingen ska annonseras avgörs dels på vad som ska upphandlas och av värdet.​

Saknar du svar på en fråga?

Ställ din fråga till mig så förtydligar jag.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: