Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Upphandlingssamverkan

Det finns flera nyttoaspekter med samverkan, att vi går ihop och upphandlar tillsammans.

Exemplevis ökar volymerna då vi går samman vilket gör att upphandlingen kan bli intressant för fler anbudsgivare. Tid frigörs för de kommuner som deltar eftersom det endast är en kommun som uppdrar åt samtliga att ansvara för upphandlingen.

Samverkan

Vi försöker där det är möjligt samverka med andra kommuner för de upphandlingar som vi har gemensamt. Att vara en del av en samverkan ger oss tillgång och möjlighet att nyttja gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.

Samverkan bygger på ett ömsesidigt förtroende och vi strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna att åstadkomma ett gott samarbetsklimat.

Inköpscentraler

Förutom samverkan med andra använder vi också färdiga ramavtal via olika inköpscentraler.

En inköpscentral är en upphandlande myndighet som ingår ramavtal om varor, tjänster och byggentreprenader som är avsedda för andra upphandlande myndigheter. Med det menas att inköpscentralen har färdiga ramavtal som vi kan avropa ifrån. Att nyttja ramavtal via inköpscentraler förenklar och effektiviserar våra inköp. 

Exempel på inköpscentraler är Adda Inköpscentral, Kammarkollegiet, Sinfra och HBV.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: