Tillbaka till startsidan

Du är här:

Upphandlingssamverkan

Det finns flera nyttoaspekter med samverkan, att vi går ihop och upphandlar tillsammans.

Genom att samverka kring upphandling med andra kommuner ger det oss fördelar av att volymerna blir större och att priser och villkor kan bli bättre.

Samverkan i Sjuhärad

Vi försöker där det är möjligt att samverka med andra kommuner i Sjuhärad för de upphandlingar som vi har gemensamt. Att vara en del av en samverkan ger oss tillgång och möjlighet att nyttja gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.

Samverkan bygger på ett ömsesidigt förtroende och vi strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna att åstadkomma ett gott samarbetsklimat.

Flera avtal vi har idag är ett resultat av sådan samverkan. 

Inköpscentraler

Förutom samverkan med andra använder vi också färdiga ramavtal via olika inköpscentraler.

En inköpscentral är en upphandlande myndighet som ingår ramavtal om varor, tjänster och byggentreprenader som är avsedda för andra upphandlande myndigheter. Med det menas att inköpscentralen har färdiga ramavtal som vi kan avropa ifrån. Att använda färdiga ramavtal förenklar och effektiviserar våra inköp. 

Exempel på inköpscentraler är Adda Inköpscentral, Kammarkollegiet samt Sinfra.

Från dessa avropar vi bland annat fordon, möbler och kontorsmaterial samt varor och tjänster inom IT och Telekom.  

.

Kontakt
Maria Bengtsson, Upphandlare, 0325-180 76

Uppdaterad: