Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Utbildning för företagare

Vårat lärcentrum erbjuder företagen i Svenljunga ett varierat utbud av kurser. De genomför bland annat Bättre-kurser som riktar sig speciellt mot företagare, men även andra högskolekurser inom olika områden.

Beskriver min bild

Lärcentrum

Bättrekonceptet bygger förtroende mellan näringsliv, högskolor och lärcentra.  I konceptet spelar lärcentrum en viktig roll. I närkontakt med det lokala näringslivet söker de upp företag och marknadsför kurserna.

Det är i det lokala lärcentrumet som deltagarna samlas en gång per vecka under kurserna. Där byggs och utvecklas det viktiga nätverket mellan individer och mellan företag. Via telebildkonferenser är kursledaren på högskolan närvarande och under varje kurs träffas dessutom kursledaren och deltagare fysiskt flera gånger. 

Några av de företagsvinster som kurserna leder till är:

  • reella mätbara förbättringar i verksamheten som ett direkt resultat av kursen
  • nätverksbildningar på både individ- och organisationsnivå med andra företag i regionen
  • en gemensam plattform och ett gemensamt språk för de medarbetare som deltar, vilket ger en dynamik i utvecklingen av företaget
  • en nyfikenhet på fortbildning i allmänhet och högskolestudier i synnerhet, vilket gynnar utveckling i företaget.

.

Mats Spånberg, Utvecklingsledare, 0325-183 64

Uppdaterad: