Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Beskriver min bild

Enligt riksdagens energiproposition, ska vi sträva efter en effektivare energianvändning och arbeta för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

 

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och syftar till att vara ett stöd för företag och privatpersoner för att hjälpa dessa att göra kloka val när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen sker i samarbete mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner.

 

Du vet väl att du kan få rådgivning angående energi och klimat som företagare? Många känner till att du som privatperson kan ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller.

 

Det däremot många företag inte känner till är att de också kan få kostnadsfri rådgivning angående deras energianvändning. Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag inom energiområdet och mycket annat.

Kostnadsfri rådgivning för företag

Vad kan en energi- och klimatrådgivare göra för ditt företag? Du kan få råd när det gäller vilken typ av energibesparingsinvestering som är kostnadseffektiv och vilka rutiner som kan ses över för att få en lägre energikostnad. Med ett besök får du någon som ser med andra ögon, second opinion, på din verksamhet. Analys av elstatistik ger inte bara kunskap utav verksamhetens karaktär utan även vad företaget skall börja jobba med för att spara energi och pengar.

 

Energirådgivaren kan också vara bollplank i energifrågor och ge råd om hur företaget kan minska sitt klimatavtryck och därmed stärka konkurrenskraften och sitt varumärke.

All rådgivning är kostnadsfri för företaget. Är du som företagare nyfiken på energianvändning, besparingar eller klimatpåverkan? Ta då kontakt med energi- och klimatrådgivningen och se vad vi kan göra för dig.

 

Här kan du ladda ner en checklista att använda vid genomgång av företagPDF

Rådgivning för privatpersoner

Vad kan en energi- och klimatrådgivare göra för dig och ditt hus? Du kan få råd vid byte eller andra frågor om ditt:

 

  • värmesystem.
  • Tilläggsisolering av hus och byte/renovering av fönster och dörrar.
  • Val av elavtal.
  • Vid nybyggnation eller vid utbyggnad.
  • Solenergi.
  • Hjälp vid val av nya resvanor och val av bil eller elcykel.

 

Är du nyfiken på energianvändning, besparingar eller klimatpåverkan? Ta då kontakt med energi- och klimatrådgivningen och se vad vi kan göra för dig.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Uppdaterad: 12 augusti 2020