Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Årets företag

Varje år delar vi ut priser till företag som har utmärkt sig lite extra i vår kommun. Detta gör vi i samarbete med organisationen Företagarna och Tranemo kommun. Här kan du läsa mer om priserna och hur du kan nominera företag som du tycker är värda att vinna.

Beskriver min bild

Fyra olika typer av priser till sex vinnare

I samband med en festlig tillställning där vi bjuder in alla nominerade, kommunala tjänstepersoner och företagare delar vi ut fyra olika typer av priser till sex olika vinnare. Priskategorierna är Årets företagare Svenljunga respektive Tranemo, Årets unga företagare, Årets turismprofil Svenljunga och Tranemo, Årets handelsprofil Svenljunga respektive Tranemo. Vinnarna koras årligen i maj/juni.

Organisationen Företagarna delar ut pris till Årets företagare Svenljunga, Årets företagare Tranemo och Årets Unga företagare På deras hemsida kan du läsa mer om deras priser och nominera kandidater.

Företagarna Svenljunga & Tranemo - Företagarna (foretagarna.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med att utse årets turismprofil vill vi belöna och stimulera goda insatser som bidragit till utveckling av besöksnäringen i vårt område. Tillsammans utser vi en vinnare i våra kommuner. De nominerade bedöms utifrån följande kriterier:

Nytänkande

Nytänkande kan vara nya innovativa arbetssätt, nya metoder för marknadsföring, produkt- eller kvalitetsutveckling eller sätt att förlänga säsongen. Det kan också vara att du bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, till exempel lokala initiativ eller samverkan med andra aktörer.

Nya marknader

Nya marknader kan till exempel vara att man arbetar aktivt mot utlandsmarknader eller nya målgrupper. Det kan vara att man ger information på flera språk, aktiva marknadsföringsaktiviteter, förbättrad bokningsbarhet utökade öppettider och tillgänglighet.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig faktor i besöksnäringen. Ett ökat hållbarhetsarbete kan exempelvid vara att man samverkar med högskola, universitet. Det kan också vara att man satsar på kompetensförsörjning av personal, bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar. Andra hållbarhetsaspekter är ekonomisk hållbarhet, till exempel visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning och/eller arbetar med kvalitetsfrågor. Ekologisk hållbarhet och miljö kan till exempel vara att man har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, när/härproduktion, användning av närproducerade produkter.

Här kan du nominera din kandidat till Årets turismprofil i Svenljunga och Tranemo

Med Årets Profil Handel & Service är syftet att belöna och stimulera nytänkande och spännande satsningar inom handel och service i Svenljunga respektive Tranemo kommun. Vi delar ut ett pris för Årets profil inom handel & service i Svenljunga kommun och ett pris för Årets profil inom handel och service i Tranemo kommun.

Här kan du nominera din kandidat till Årets profil handel och service Svenljunga

.

Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06
Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: