Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Det är en rättighet som också innebär ett ansvar. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra. På denna sida har vi sammanfattat vad du behöver tänka på när du är ute i naturen.

fötter med lite grövre skor i skogen

Vandra, cykla eller rida

Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Tomter är området nära gårdar och bostadshus där de som bor har rätt att inte bli störda. Om du korsar en hage, måste du vara noga med att stänga grindarna efter dig. Undvik att cykla eller rida på stigar där terrängen är mjuk och marken är känslig. Du får inte rida i markerade eller uppåkta skidspår

Motorfordon och privata vägar

Du får inte köra bil, motorcykel eller moped på mark som inte är täckt med snö. Det gäller all mark, alltså även stigar, parkvägar eller i motionsspår. Du får bara köra snöskoter om det inte finns risk för att du skadar skogen eller marken under snön. I vissa områden är det helt förbjudet att köra snöskoter förutom på leder avsedda för snöskoter. Det är inte heller tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke. Det är tillåtet att vandra och cykla på privata vägar.

Tält och husvagn

Man får tälta i naturen någon natt. För att tälta längre tid på samma plats eller med flera tält, krävs markägarens tillåtelse. Du måste också få tillstånd för att parkera din husvagn längs en privat väg. Det är inte tillåtet att köra med en husbil eller husvagn utanför vägar, till exempel längs en strand eller på en åker.

På vattnet

Du får åka båt, ankra och tillfälligt förtöja vid strand, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av bostadshus Var uppmärksam på att det finns fågelskyddsområden och andra skyddade områden där det kan vara förbjudet att åka båt eller gå i land. Dessa områden är uppmärkta med skyltar. 

Fiske

För att fiska i krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Hundar

Lämna djurs bon och ungar i fred. Det är förbjudet att störa eller skada de vilda djuren. Mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar, får hundar inte springa lösa i naturen. Under resten av året måste du ha din hund under uppsikt medan du är ute i naturen. I många friluftsområden och i skärgården, är det vanligt att hundarna måste vara kopplade.

Eld

Under sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Under annan tid är det tillåtet att göra upp eld om man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder.

Bär, svamp och blommor

Du får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort bark eller på annat sätt skada träden.

Ta med dig soporna

Det är förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Krossat glas, tomburkar, plast, fiskelina eller annat skräp förstör upplevelsen i naturen och kan skada både människor och djur.

Skyddad natur

I skyddad natur, som nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Även på andra ställen, till exempel i friluftsområden, kan det finnas lokala regler. Här är symbolen som visar på skyddade områden. 

Mer information

Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns mer information på svenska, engelska och tyska. Dessutom finns text på lätt svenska om allemansrätt. Det finns också sammanfattande broschyrer på svenska, engelska och tyska om allemansrätt.

.

Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: