Du är här:

Anhörigstöd och frivilligt arbete

Anhörigvårdare och frivilliga krafter i vår kommun är en viktig grupp som behövs.

Beskriver min bild

Vem är anhörigvårdare?

Med anhörigvårdare menas att familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stöttar en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Detta kan många gånger vara slitsamt men det finns stöd och hjälp att få om du vänder dig till vårt anhörigstöd. Öppnas i nytt fönster.

Vad är frivilligarbete?

Med det menas det arbete som görs i föreningar och intresseorganisationer. Det är också de uppdrag som privatpersoner tar på sig som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, jourhem, ledsagare eller som avlösare.

Frivilligarbetet är en oerhört viktig del i kommunens socialtjänst och du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vilka uppdrag du kan få.

Frivilligt arbete Öppnas i nytt fönster.

.

Kontakt
Ida Henning, Anhörigrådgivare, 0325-184 52
Frida Andersson, Familjehemssekreterare, 0325-184 51

Uppdaterad: