Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Aktiv Kraft - Hälsa

Behöver du få en ökad självkänsla och självförtroende samt förbättra din hälsa? Aktiv kraft - Hälsa hjälper dig att få tillbaka din aktivitetsförmåga och att bli delaktig i samhället.

personer i färgglada träningskläder står på träningsmattor och nuddar fötterna med sina händer

Aktiv Kraft - Hälsa

Är du sjukskriven, arbetslös eller har du varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid? Behöver du nya krafter? Känner du dig redo för nya tankar, aktiviteter och sociala sammanhang?

I Aktiv Kraft - Hälsa erbjuder vi dig hälsofrämjande aktiviteter i syfte att både bibehålla och stärka men även att ge dig verktyg för att öka kontrollen över Din hälsa. Detta för att hållbart öka möjligheten att återgå till arbete och egen försörjning.

Du kommer få ta del de aktiviteterna hos oss som passar dig. Det kan bland annat vara fysisk aktivitet, ACT, hälsoföreläsning, avslappning, vattengympa och vattenqigong.

Deltagandet hos oss beräknas vara mellan 6 - 24 veckor utifrån ditt behov och är kostnadsfritt.

Nästa steg kan vara att gå vidare i andra insatser i våra verksamheter. I Aktiv Kraft för lättare arbetsträning eller för en arbetsförmågebedömning i våra verksamheter.

Du kommer till oss genom en egen ansökan Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. eller via din handläggare eller vårdkontakt.

Aktiv Kraft

Aktiv kraft är en PRE-rehabilitering och finns i arbetsmarknadsenhetens verksamheter i både Svenljunga och Tranemo kommun. Detta är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Under en begränsad tid erbjuder vi dig arbetsrehabilitering med kartläggning, utredning av din arbetsförmåga och förberedande eller motivationshöjande insatser.

Syftet är att öka din aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende samt förbättra din hälsa. Tillsammans med dig och din handläaggare läggs en plan för fortsatta insatser. Du kan komma till oss via egen ansökan Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. eller via din handläggare eller vårdkontakt.

Våra Aktiviteter

Våra aktiviteter är indelade i olika arbetsstationer. Där ingår bland annat kreativt skapande, friskvård, grön rehabilitering, montering, dator samt teori. Vid avslut sammanfattar vi din tid hos oss i en skriftlig dokumentation som du som deltagare och din handläggare tar del av.

Verksamheten finansieras till viss del av Sjuhärads samordningsförbund .

.

Carl Bruno, Hälsoutvecklare, 0325-180 08
Ann Järphag, Enhetschef, 0325-181 63
Carina Schill, Arbetsledare, 0325-180 73
Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25
Kerstin Lorentsson, Arbetsledare, 0325-181 55

Uppdaterad: