Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skogslaget

Du som har praktik eller arbetstränar hos Skogslaget lär känna Svenljunga och Tranemo kommun bättre än någon annan - under röjningsarbeten lär du dig hitta till de olika byarna.

person sågar ner ett träd med en motorsåg

Vi utgår från vår lokal i centrala Svenljunga. Vi hjälper förvaltningar i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och grönyteskötsel. Vi anpassar takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Målet är inte första hand att producera utan att alla ska få en möjlighet att delta och utvecklas.

Våra arbetsuppgifter

  • Vi utför skogsarbete så som slyröjning och mindre avverkning i tätbebyggt område.
  • Vi är även behjälpliga vid iordningställande av tomtmark, industrimark och vägbyggen.
  • Vi arbetar även med vedproduktion genom att såga och att klyva ved.
  • Hos oss kan du även få kundskap av att timra vindskydd och tillverka utemöbler i furu. 

.

Sten Lange, Arbetsledare, 0325-181 02
Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25

Uppdaterad: