Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skogslaget

Du som har praktik eller arbetstränar hos Skogslaget lär känna Svenljunga och Tranemo kommun bättre än någon annan då våra uppdrag finns i byarna runt om våra kommuner.

person sågar ner ett träd med en motorsåg

Vi utgår från vår lokal i centrala Svenljunga. Vi hjälper förvaltningar i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och grönyteskötsel. Vi anpassar takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Detta kan innebära att vi ibland får skjuta på planerade aktiviteter. Målet är inte första hand att producera utan att alla ska få en möjlighet att delta och utvecklas.

Våra arbetsuppgifter

  • Vi utför skogsarbete så som röjning av sly och mindre avverkning inom tätbebyggt område.
  • Vi är även behjälpliga vid iordningställande av tomtmark, industrimark och vägbyggen.
  • Vi arbetar även med vedproduktion genom att såga och att klyva ved till bland annat vår lägerplatser.
  • Hos oss kan du även få kundskap av att timra vindskydd och tillverka utemöbler i furu. 

.

Sten Lange, Arbetsledare, 0325-181 02
Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25
Madde Lind, Enhetschef, 0325-181 56

Uppdaterad: