Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skogslaget

Du som har praktik eller arbetstränar hos Skogslaget lär känna Svenljunga och Tranemo kommun bättre än någon annan - under röjningsarbeten lär du dig hitta till de olika byarna.

Beskriver min bild

Vi utgår från Svenljunga där vår lokal finns. Vi hjälper förvaltningar i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och grönyteskötsel. Vi anpassar takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Målet är inte första hand att producera utan att alla ska få en möjlighet att delta och utvecklas.

Våra arbetsuppgifter

Vi utför skogsarbete, bland annat slyröjning i tätbebyggt område, avverkning samt skogsåtgärder. Vi är även behjälpliga vid iordningställande av tomtmark, industrimark och vägbyggen. Vi arbetar även med vedproduktion genom att såga och att klyva ved. Hos oss kan du även få kundskap av att timra vindskydd och tillverka utemöbler i furu. 

.

Kontakt
Lars-Åke Axelsson, Arbetsledare, 0325-181 02
Morgan Andersson, Enhetschef, 0325-181 01

Uppdaterad: