Förskola och skola

Förskola och skola

I förskola och skola lär ditt barn sig en massa viktig kunskap för livet, träffar kompisar och växer som självständig människa.

Förskola

Från och med ett års ålder får barn möjlighet att gå i förskola. Hur mycket tid barnet kan vara på förskolan beror på föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn kan från ett års ålder gå i förskola under 15 timmar i veckan. Förskolan kan välja hur dessa fördelas över veckan.

Vad kostar förskola?

Priset beror på hushållets skattepliktiga inkomster och vilken taxemodell den som driver skolan (huvudmannen) har betsämt.

Förskolor och barnomsorg i Svenljunga kommun

Svenljunga kommun erbjuder förskola för barn mellan ett och fem år. Vi har förskolor i flera tätorter:

Det finns dessutom två privata förskolor, en i Svenljunga tätort och en i Holsljunga.

Öppen förskola

Därutöver har vår Familjecentral en öppen förskola där ditt barn är välkommen på olika aktiviteter tillsammans med dig eller en annan egen viktig vuxen. Svenska kyrkan har också en öppen förskola i Svenljunga.

Skola

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer. För elever mellan 6 och 13 år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov och erbjuder en meningsfulla aktiviteter under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år.
(Källa: Skolverket.se)

Grundskolor i Svenljunga kommun

Vi har kommunala grundskolor i flera tätorter. Dessutom finns en friskola i Holsljunga (Ljungahaga skola).

Just nu arbetar kommuenen på den största satsning på skolorganisation någonsin! Genom nybyggnad och renovering av skolorna i Överlida och Östra Frölunda skapar vi en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. Dessutom blir det förbättrade förutsättningar för att rekrytera fler behörig skolpersonal, en förutsättning för att våra elever ska må bra i sin skolvardag och kunna ta ytterligare steg mot att nå sin fulla potential.

Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ plats för barn och unga. Här kan ditt barn lära sig ett instrument, bli del av orkestern, dansa eller spela teater.

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsa ska finnas för elever i:

  • förskoleklassen
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan.

Infomentor är den ”lärplattform” som förskolor och skolor i Svenljunga kommun använder sig av. Här finns till exempel planering för barnets dagar på förskola, fritids eller skola och information till dig som förälder. Så det är viktigt att gå in på Infomentor regelbundet för att inte missa viktig information. Minst en dag i veckan. På kommunens webbplats finns mer information om Infomentor. Om du har frågor kan du också kontakta någon personal på barnets förskola eller skola.

Barn knyter an till, blir trygga med vuxna i sin närhet, oftast starkare till en person i taget. Ett exempel på det är när vi upplever ett barn extra mammigt eller pappigt. Samma sak gäller alltså på förskolan. När barnets tryggaste person(vårdnadshavaren) säger hejdå, kan det först bli förtvivlat. Men när den personen försvinner runt hörnet, kan en pedagog barnet knutit an till att fungera som ersättare. Svåra lämningar behöver inte vara oroande i sig. Inte heller ett tecken på att barnet inte trivs på förskolan. Och även om allt man vill är att stanna kvar tills barnet slutat gråta, så är det inte nödvändigtvis dåligt att ibland ha lite separationsångest. Självklart ska det ”tränas” på ett bra sätt men om vi lär dem bemästra stress i små doser i barndomen kan ha en ”vaccinerande” effekt på den psykiska hälsan senare i livet.

Du lämnar in ett schema till förskolan med dina arbetstider eller skoltider. Du hämtar ditt barn direkt när du har slutat jobbet eller skolan. Du som är föräldraledig för ett annat barn eller arbetssökande har rätt till förskola under total 15 timmar per vecka. Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg. Läs mer om barnomsorg (förskola) på Svenljunga kommuns webbplats.

Nej, det kostar inget. Du ansöker om ett lånekort på biblioteket. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på kommunens webbplats. Det är viktigt att lämna tillbaka böckerna i tid och att vara rädd om det du lånar så de inte går sönder. Om något går sönder eller du lämnar in det försent får du betala böter. Barn som går i skolan brukar även kunna låna hem böcker från skolans bibliotek.

Kontaktuppgifter till rektor och administratör hittar du på kommunens webbplats på samlingssidorna Våra förskolor, Fritidshem och Våra grundskolor samt på respektive förskolas eller skolas sida. Du hittar kontaktuppgifter till lärare i Infomentor.

Vi tipsar även om dessa sidor