Läxor och läsning

Läxor och läsning

Är det dags för läxläsning? På denna sida hittar du tips både allmänt hur du kan vara ett stöd till ditt barn kring läxorna, och tips kring hur du kan göra om det blir mycket tjat kring läxorna.

Tips för barnets läxor

Läs gärna högt för ditt barn. Förutom att du får en mysig stund med ditt barn när ni läser tillsammans är högläsning det viktigaste du kan göra för att stötta ditt barns språkutveckling. Forskningen om högläsning för barn säger att:

  • Ditt barns språkutveckling gynnas. Barnet lär sig ord och grammatik snabbare.
  • Barnet får kunskaper om världen och hur olika saker fungerar.
  • Barnet får möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken.
  • Att läsa tillsammans ger en nära känslomässig kontakt mellan dig och barnet. Ni kommer varandra närmare.
  • Barnet blir mer intresserat av att lära sig läsa och får lättare att lära sig det.

Läs mer om högläsning för barn på Barnensbibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På Svenljunga bibliotek kan du låna böcker, delta i sagoläsning och få fler tips. Familjecentralens Öppna Förskola i Svenljunga anordnar bokcirkeln Läs med baby.

Är det mycket tjat om läxorna hemma?

En del barn tycker det är jätteroligt att göra läxor, andra barn är helt ointresserade och vill göra allt annat än just detta. Många föräldrar upplever att de måste tjata på sina barn att göra läxan vilket kan leda till konflikter och en tråkig stämning hemma varje gång. Ofta hotar föräldern med långtgående konsekvenser vilket kan hjälpa på kort sikt men barnet blir inte motiverad att läsa läxor på lång sikt. Läxläsningen blir något olustbetonat och negativt, för både barn och förälder. Man hamnar i en ond cirkel.

Så hur gör du som förälder om du vill hjälpa ditt barn med läxorna?

Receptet för en fungerande läxläsning hemma är: struktur och uppmuntran. Vilket kanske låter lättare sagt än gjort. Men eftersom både barnet och du som förälder önskar att läxläsningen ska fungera och vara ett trevligt inslag i vardagen fungerar det ofta om ni tillsammans kommer fram till hur ni ska skapa en struktur. Fem viktiga punkter för att hitta en struktur i läxläsningen:

  • Rutiner – bestäm i förväg en tid så läxan ska göras varje dag (med mellanmål i magen och inte på samma tid som bästa TV-programmet eller liknande)
  • Plats – hitta en bra plats hemma där barnet kan få lugn och ro
  • Planering – se över i god tid hur veckoplaneringen ser ut så ni har lite framförhållning. Prata med läraren om du är osäker. Barnet bör vara med i er läxplanering så hen också vet vad som komma skall. Dela upp uppgifterna jämnt över dagarna.
  • Mindre delar – dela upp hemuppgifterna i mindre delar/mål så det inte ser så mycket och omöjligt ut. Det blir lätt att barnet tappar koncentrationen annars.
  • Uppmuntran – beröm barnet när en del av läxan är gjord. Nämn inte något negativt samtidigt. Var generös med positiva ord. Och var konkret med vad som var bra.

Läs mer om läxläsning på webbplatsen Alla barn i centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tipsar även om dessa sidor