Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Blåkläder Svenljunga 5:474 m.fl.

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Blåkläder Svenljunga 5:474 m.fl. i Svenljunga tätort.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Blåkläders lokaler och lagerlokal. Utöka byggrätt från 70 procent hårdgjord yta till maximalt möjligt. Höja byggnadshöjd från 12 till 30 meter. Möjliggöra mindre butik/handel samt skapa personalytor för hundgårdar, utegym, volleybollplan etc.

Status i planarbetet

Förslaget till detaljplan är ute på samråd den 6 december 2023 till den 24 januari 2024. På sidan Så kan du påverka i planarbetet kan du läsa mer om hur du ska göra om du vill lämna synpunkter på planförslaget.

grafik som visar att planen är i steget samråd

Uppdaterad:

.

Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34