Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kalvs familjecamping, Kalv 1:27 och Kalv 1:9

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Kalvs familjecamping.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och expansion av den befintliga campingverksamheten. Planen medger en utökning av antalet campingplatser och campingstugor. Dessutom tillåter planen uppförande av komplementbyggnader till verksamheten, så som servicehus, bastu, café och förråd.

Planen syftar även till att utveckla fler rekreationsområden för att erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter och upplevelser. Exempel på sådana rekreationsområden inkluderar lekplatser, aktivitetsområden för mountainbike och amfiteater. Tillsammans ska dessa förbättringar bidra till en attraktiv och mångsidig miljö för både gäster och besökare.

Status i planarbetet

Vi har påbörjat arbetet genom att beställa olika utredningar som ska hjälpa oss att ta fram ett planförslag. Samråd för detaljplanen beräknas ske under våren 2025.

grafik som visar att planen är i steget start

  •  

Utredningar och annat underlag

  • Utredning för planbesked, 2022-11-16

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34