Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Svenljungas unga

Är du 13 till 24 år gammal och vill påverka din fritid och framtid?Välkommen att kontakta oss! Vi kan tillsammans med dig som ungdom testa på, prata om, eller skapa möjligheter kring vad som är viktigt för dig för att du ska må bra. Du kan träffa Matilda och Lena som jobbar med projekt SVUNG (Svenljungas unga) själv eller tillsammans med andra unga i grupper.

Två kvinnor sitter utomhus och ler mot kameran, båda har nyckelband i pridefärgerna runt halsen.

På bilden ser du fritidsledare och socionom Matilda Gustafsson och socialpedagog Lena Johansson som jobbar i projektet Svenljungas Unga med mål att förbättra fritid och framtid för ungdomar.

Aktiviteter

Vi anordnar aktiviteter i både öppna och slutna grupper. Om du är nyfiken på en av dessa och skulle vilja delta – eller om du saknar en särskilt grupp – hör av dig. Dessutom anordnar vi också aktiviteter på skolan eller andra platser och tillfällen där ungdomar finns. Några exempel:

  • Regnbågslabbet är ett samarbete med RFSL Sjuhärad och en grupp som fokuserar på HBTQI perspektiv. Ibland blir det spel och pyssel eller filmkväll med snacks. Välkommen att delta!
  • Demokratisatsningen består av inflytande café och vi är med i arbetet som Ung i Svenljunga Öppnas i nytt fönster. och folkhälsostratgen gör med Lokal Uppföljning av Ungdoms Politiken (LUPP) som genomförs i enkätform på högstadiet i oktober.
  • YAM (Youth Aware Of Mental health) är ett förebyggande arbete på gruppnivå om psykisk hälsa. Detta genomför vi i årskurs 8.
  • Några högstadieelever börjar sin dag med frukost i Tornhuset till olika samtalsteman med Lena och Matilda. Det är en sluten grupp där högstadiet på Mogaskolan har valt ut deltagare. Vårens frukostgrupper avslutade vi med ett besök på Stallyckan med bland annat hästridning, fika, skötsel av hästarna, mys med kaniner och getter.
  • Under första skolveckan för höstterminen hade vi en tipspromenad på högstadiet som handlade om den nya enheten på kommunen: BUS (Barn och Unga i Svenljunga). Det var hela 191 stycken som deltog och det är alltid lika roligt att få möta så många ungdomar!
  • Vi håller också i ungdomsgrupper med fokus på meningsfull fritid, anpassad grundskola och en grupp om livskunskap tillsammans med ungdomscoacher från arbetsmarknadsenheten.

Stöd till ungdomars studier, fritid och framtidstro

Med projekt SVUNG (Svenljungas unga) satsar vi under tre år på unga i åldern 13 till 24. Målet med projektet är bland annat att du som ungdom ska klara av dina studier, komma in på arbetsmarknaden men också känna framtidstro och känna att du kan påverka. Det är stora och breda mål. Projektet kompletterar och utvecklar det arbetet som redan görs dagligen i kommunen genom exempelvis skolor, arbetsmarknadsenhet, fritidsledare, lovaktiviteter och socialtjänsten.

Ett mål med projektet är att du som ungdom ska ha god närvaro i skolan och känna dig trygg i din skola. Dessutom vill vi ge dig stöd att känna att du kan påverka dina livsval och ha något att göra på din fritid som är viktig och meningsfull för dig. Alla våra mål kan också bidra till att du mår bättre!

En stor del i arbetet just nu är att metodutveckla, utforma nya rutiner samt samverka med många olika parter för att hitta gemensamma utvecklingsområden.

Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Har du en fråga eller ett förslag?

Vi som jobbar i projektet har våra lokaler i Tornhuset vid torget i Svenljunga tätort. Du kan höra av dig till oss direkt via e-post eller telefon (kolla under rubriken Kontakt), via kommunens sociala medier eller Kontaktcenter eller delta i några av våra aktiviteter, exempelvis regnbågslabbet.

Vi har bland annat erfarenhet av att jobba i skolan med sociala frågor och har stort engagemang för dig som ungdom. Du är viktig! Precis som till exempel en rektor eller skolkurator så har vi som jobbar i projektet tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

.

Uppdaterad: