Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Matleverans inom hemtjänsten

De senaste dagarna har vi fått många synpunkter och frågor kring matleverans till äldre personer som har hemtjänst. Media har rapporterat en del kring ett enskilt fall i vår kommun. Eftersom flertalet av frågorna och synpunkterna som vi fått in är baserade på eller innehåller faktafel vill vi härmed förtydliga läget.

Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden. Därför sammanfattar vi här generella svar på de frågor vi har fått. Kom ihåg att om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du alltid rätt att överklaga, och vi hjälper gärna till med detta. Om du har synpunkter på vår verksamhet eller förbättringsförslag kan du skicka in dessa via vårt formulär för synpunkter.

Vem får mat av hemtjänsten?

Du som inte kan lösa inköp av mat själv eftersom du exempelvis har svårt att ta dig till affären eller har svårt att gå, kan få hjälp med detta på olika sätt:

  • Du ansöker om en insats att vi handlar åt dig. Om du får detta belviljat är det våra anställda på komjobb som handlar åt dig i en livsmedelsaffär och kör hem maten till dig en gång per vecka. Du skriver din egen inköpslista eller så får du hjälp av komjobb att skriva listan.
  • En sjuksköterska bedömer att du har behov av specialkost, exempelvis näringsberikad kost. Du ansöker om en insats att våra kök lagar specialkost. Om du får detta beviljat kör vi ut maten till dig regelbundet. Den mat du får följer samma meny som våra vård- och omsorgsboenden.
  • Dina anhöriga eller närstående väljer själva om de vill handla åt dig eller om du ansöker om hjälp med att handla.

Ett beslut om en stödinsats kan vara tydligt tidsbegränsat. Men din situation kan också ändras och du har alltid möjlighet att ansöka om nya eller andra insatser.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått på din ansökan har du alltid möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar får du av handläggaren tillsammans med beslutet. Du kan också kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp. Du kan även läsa mer i vårt faktablad Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Får de som bor i en BGT-lägenhet vid Klockaregården eller Östrabo mat?

I anslutning till våra vård- och omsorgsboenden Klockaregården och Östrabo finns det så kallade BGT-lägenheter (boende med god tillgänglighet). Alla lägenheterna är på markplan och exempelvis finns det inga trösklar vilket gör det lättare att röra sig i hemmet med rullator. Kriterier för att beviljas att bo i BGT är att du ska vara folkbokförd hos oss, du ska ha dagliga varaktiga omsorgsinsatser eller dagliga och varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser från hemsjukvården.

Det är inget vårdboende, men om du har fått beviljad hemtjänst är det personal från hemtjänsten som kommer till dig.

Precis som alltid är alla boende hjärtligt välkomna att äta i restaurangen på Klockaregården och på Östrabo.

Tyvärr har vi inte längre möjlighet att erbjuda ledsagning till matsalen som tidigare. Du behöver själv kunna ta dig till matsalen för att äta där. Annars är det hjälp med att värma mat som du kan få beviljat. Vår personal måste prioritera grunduppdraget, alltså att ge vård till dem som behöver den.

I hela landet råder det brist på vårdpersonal. Så även hos oss. Vi behöver därför säkerställa att vi kan klara vårt grunduppdrag. Detta leder till att det finns vissa saker vi inte kan hjälpa till med i samma utsträckning som tidigare.

Vem är det som fattar besluten?

Det är lite olika beroende på vilket beslut du menar.

Mycket förenklat kan vi sammanfatta det till att nämnden (politiker) fattar beslut om budget och generella regler och prioriteringar. Utifrån dessa samt gällande lagar fattar våra handläggare de beslut som de har fått på delegation av nämnden. Här är också de underlag som du lämnar in vid en ansökan av yttersta vikt. Dessa behöver vara fullständiga och aktuella.

Politikerna som fattar dessa beslut är de folkvalda som i detta fall sitter i socialnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Var beslutet fattas beror på bland annat dess omfattning och vår delegationsordning.

Det är mycket tråkigt att tjänstepersoner blir uthängda för det jobb de utför utifrån beslut vi politiker har fattat. Framförallt när det till stor del beror på missförstånd. - Johan Björkman, kommunstyrelsens ordförande.

Vi behöver just nu genomföra en del ändringar inom vår äldreomsorg för att kunna hålla den budget som politiken har beslutat. Fokus ligger på att vi ska vara säkra på att kunna utföra vårt grunduppdrag på bästa möjliga sätt, att ge vård till människor som behöver den.

.

Uppdaterad: