Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vad är vår uppgift i kris och krig?

Kommunen har det geografiska områdesansvaret i en extraordinär händelse. Först och främst innebär det att vi ansvarar för att samhällsviktigt verksamhet fungerar oavsett situation i omvärlden.

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Samhällets ansvar - här ingår vi som kommun - är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Vår personal fortsätter generellt med sina ordinarie arbetsuppgifter, majoriteten av vår verksamhet är samhällsviktigt. Om någon ska jobba med annat har personen antingen fått information och övning inom vår krisorganisation; eller får under händelsen förändrad uppdrag via sin chef eller vår krisledningsstab.

Personlig krisberedskap

Den enskilde invånaren ansvarar för att klara sig på sina egna basfunktioner upp till en vecka vid en samhällsstörning (om hen inte själv är drabbad eller har begränsad förmåga).

Informationspunkter

Vid en kris eller samhällsstörning informerar vi i första hand via vår webbplats svenljunga.se, sedan via våra sociala media kanaler. Om internet eller el försvinner behöver vi byta från digital till analog kommunikation. Vi aktiverar då ett antal informationspunkter runt om i hela kommunen. På alla finns affischer och på en del platser kan även vår personal hjälpa dig med mer information.

Den egna bostaden den bästa trygghetspunkten

Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även om den skulle bli lite kallare än vad vi är van vid. Vi arbetar under 2022 med att ta fram lokala trygghetspunkter i flera orter.

Krisledningsstab

Vi har en välövad krisledningsstab som leder och samordnar arbetet under en extraordinär händelse, samhällsstörning eller kris. Krisledningsstaben har även samarbete med andra aktörer, exempelvid räddningstjänsten, länsstyrelsen, polisen och andra kommuner.

.

Uppdaterad: