Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Eldar du upp ditt avfall?

Det kan innebära risk att du bidar till att sprida miljögifter via mark, luft och även till vårt vatten. Både din och andras hälsa kan påverkas negativt av utsläppen fån eldningen. En annan aspekt är att värdet på fastigheten kan sjunka beroende på hur förorenad den blir.

När du eldar upp avfall frigörs ämnen som är skadliga för människan att andas in eller genom att vi dricker vatten som nåtts av de gifter som gått via marken och ner till grundvattnet. Mark som det har eldats avfall på kan behöva en sanering för att få bort miljögifterna och förhindra ytterligare spridning till vår omgivning.

 

Lämna därför alltid ditt avfall till återvinning. Detta gäller även för trädgårdsavfallet. 

Vi erbjuder bättre alternativ

Genom att återvinna tar vi mindre nya resurser i anspråk. Allt avfall som återvinns förblir del av produktionskretsloppet: gamla plastprodukter så som frigolit, leksaker, hinkar, flaskor, påsar kan omvandlas till nya plastprodukter. Då sparar vi för varje kilo plastförpackning 1 kilo olja och minskar vårt koldioxidbehov. En del av ditt avfall blir också värme för många hushåll när det förbränns i värmeverket. Förbränning här sker med högre temperaturer än när du eldar upp ditt avfall hemma, och dessutom finns det ett flertal filter som samlar upp gifter.


Vid återvinning hanteras avfall på rätt sätt; gifter filtreras bort eller omvandlas så att de gör minsta möjliga skada. Vid rätt återvinning frigörs färre eller inga gifter. När du eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna istället till din direkta omgivning. När du dessutom står i röken medans du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men kommer påverka dig och din omgivning.


Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.


Välkommen in på vår Kretsloppscentral Moga Returen där vår kompetenta personal hjälper dig att sortera rätt - från den gamla soffan till färghinkar och kökspanelen.


.

Uppdaterad: