Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tillgänglighetsutlåtande

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariation eller ej. Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp.

Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare, eller via tjänsten Talande Webb. Vi försöker också göra anpassningar för att du som använder talsyntes ska få en fungerande webbplats. Detta arbete pågår ständigt.

Använd gärna vår inbyggda tjänst Talande Webb. Med Talande Webb kan du även översätta sidan, använda en läslinjal, ändra teckenstorleken och spara ner en ljudfil av det upplästa innehållet.

Vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till det media du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

Finns det något vi kan förbättra? Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till oss eller fylla i enkäten på denna sida.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi går regelbundet igenom tillgängligheten på www.svenljunga.se för att kunna åtgärda eventuella fel och brister. Tillsammans med Funka genomförde vi en kontroll av webbplatsen under sommaren 2023. En del av bristerna kunde vi åtgärda direkt, några kvarstår tyvärr men vi har ambitionen att också kunna lösa dessa. Du kan läsa mer om de kvarstående bristerna i vår Tillgänglighetsredogörelse.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00
Johanna Sander, Kommunikationsstrateg, 0325-184 58

Uppdaterad: