Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Informationssäkerhetsincident

Är du kommunanställd och behöver anmäla en Informationssäkerhetsincident? Skicka in formuläret nedan och informera din chef.

Misstänker du eller har upptäckt att en Informationssäkerhetsincident, exempelvis en personuppgiftsincident, har inträffat? Det är viktigt att du så snart som möjligt informerar kanslienheten om detta för att vi ska kunna utreda incidenten, avvärja potentiella hot och negativa effekter, samt om incidenten innehåller eller påverkar personuppgifter och anmäla incidenten till IMY (Integritetsmyndigheten) i tid i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

När du skickat in formuläret hanterar kanslienheten det skyndsamt och tar snarast kontakt med dig - det är viktigt att du eller den som du anger som kontaktperson är nåbar för att kunna bistå kanslienheten i utredningen av incidenten!

Anmäl informationssäkerhetsincident


(vad som inträffat och som misstänks ha äventyrat informationens Konfidentialitet, Tillgänglighet, Riktighet)
Misstänks incidenten vara en personuppgiftsincident?
Misstänks incidenten vara en personuppgiftsincident?(om möjligt, beskrivning av vilka konsekvenser incidenten har haft eller kan få på enskilda individer)
Kontaktperson  * (obligatorisk)
(Kontaktuppgifter till den som vet mer om incidenten, alla kontaktuppgifter behöver uppges)
Kontaktperson

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00
Quang Nguyen, Digitaliseringsstrateg, 0325-184 05
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: