Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Uppdatering: Vad händer med gamla stenbron?

Snart beslutar kommunfullmäktige vad som kommer hända med den gamla stenbron i Svenljunga tätort. Stenvalvsbron rasade till viss del i november 2022. Med ekonomiskt stöd från Västragötalands Länsstyrelse kunde vi ta reda på brons status och förutsättningar för en eventuell återuppbyggnad av bron. Vi anlitade experter för att undersöka bärighet, göra en särskild inspektion, skapa en batymetrisk karta (terrängkarta under vatten) samt ge ett antikvariskt utlåtande och en konsekvensbeskrivning. Under rubriken ”Undersökningar och resultat” kan du läsa mer om dessa.

stenbro med rasat del

Förslag till beslut

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslutade i ärendet tisdag den 3 oktober. Det är kommunfullmäktige som såsmåningom ska ta det slutgiltiga beslutet. Nämndens förslag till beslut är att låta stenvalvsbron stå orörd och fungera som ett fornminne. Som del i detta kan vi placera informationsskyltar med QR-koder till mer information på båda sidor om bron. Genom detta blir det enkelt och smidigt för alla att läsa utredningen runt bron samt det antikvariska utlåtandet och konsekvensbeskrivning. Via QR-koderna ska det även gå att hitta information om förändrade vattenflöden.

Vi är medvetna om att bron kan rasa ytterligare.

Undersökningar och resultat

Slutsatsen av det antikvariska utlåtandet och konsekvensbeskrivningen är att bron har ett viktigt och värdefullt historiskt värde.

Slutsats av den särskilda inspektionen är att det finns tre olika vägar att gå.

  1. Låta bron stå som fornminne.
  2. Bygga upp bron enligt gammal konst.
  3. Bygga en ny bro som ser ut som den gamla.

Alternativ 2 och 3 bygger på att det måste vara möjligt att säkerställa att förutsättningarna på botten lämpar sig för en bra grundläggning av bron.

Det är svårt att ge en exakt summa för vad en återuppbyggnad skulle kunna kosta. Den samlade bedömningen är att det finns alldeles för många osäkerhetsfaktorer runt en återuppbyggnad för att spekulera i en kostnad för att bygga upp bron. Konsultföretaget i projektet menar att det kommer att kosta minst 10 miljoner kronor. Men eftersom hållfastheten på Ätrans botten är osäker kan denna summa dubbleras eller bli ännu högre.

Information om hållfasthet på Ätrans botten har vi genom den batymetrisk kartan. Utifrån det vi kan få ut av kartan i nuläget är bedömningen att det krävs åtgärder och förstärkningar av botten för att få rätt förutsättningar för en återuppbyggnad av bron. Enligt expertens bedömning av karten kan det föreligga ett stabilitetsproblem ner mot djuphålan, som också kan vara en del av orsaken till raset.

Eftersom nuvarande vattennivåer varierar väldigt mycket anser våra konsulter inte att bron med nuvarande konstruktion och utformning är optimal för miljön. Skulle bron byggas om för att klara av nutidens vattennivåer skulle det behövas en högre bro. Men då finns inte den kulturbyggnation kvar som bron symboliserar idag.

Med bakgrund av dessa slutsatser och eftersom bron inte fyller en funktion ur ett infrastrukturperspektiv är det enligt samhällsbyggnadsnämnden inte befogat att gå vidare med en återuppbyggnad.

Ladda ner och läs rapporterna

.

Uppdaterad: