Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Delta i medborgarundersökningen

Denna vecka skickar SCB ut medborgarundersökningen till ett urval av våra invånare. De får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i vår kommun och hur de upplever vårt arbete. 1 000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-84 år tillfrågas och vi hoppas att många svarar på undersökningen så vi får ett bra underlag för att förbättra kommunen.

arbetsbord, en person arbetar både med datorn och antecknar. 

SCB:s undersökning

Statistiska Centralbyrån (SCB) gör varje år en medborgarundersökning för att mäta invånarnas attityder till kommuners verksamheter: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är en värdefull vägledning i kommunernas arbete. Den är alltså jämförbar med andra kommuner eftersom de flesta kommunerna deltar i denna undersökning.

Den utvalde invånaren som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben.

Årets undersökningsperiod pågår till 7 november. Resultaten presenterar vi i slutet på december.

Vill du också tycka till?

Om du inte fått enkäten men ändå vill meddela oss dina synpunkter i frågorna är du välkommen att besvara vår egna digitala enkät:

Resultat från tidigare år

Utifrån resultat från undersökningen 2020 har vi genomfört en del förändringar och aktiviteter. Exempelvis fick vi en rekommendation att arbeta med förbättring av fritidsmöjligheter, bostäder samt trygghet eftersom bara 24% kunde starkt rekommendera andra att flytta till kommunen. Utifrån detta har vi arbetat vidare med att lyfta fram och visa våra fina möjligheter till friluftsliv, framhävt lokala utflyktsmål och föreningar samt arbetat med sjönära tomter och utökade boendemöjligheter. Vi satsar på pensionärers trygghet och fritid genom Aktivitetshus Hammarlind med tillhörande evenemang. Det finns ett stort intresse för att etablera industrier i Lockryd, vilket på sikt troligtvis skapar fler arbetstillfällen. Vi satsar också på våra barn och ungdomar genom att bygga nya skolor, erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar på fritiden samt sommarjobb. Vi genomför eller stödjer aktivt flera specialarrangemang till exempel kräftfiskepremiär, pride-veckan, Allsång, och Texasdagarna.

Vi fick också en rekommendation att jobba för förbättringar kring förtroende och påverkan, där vi endast ökat marginellt mellan de senaste undersökningarna.

I Svenljunga kommun har invånare flera möjligheter att påverka (till exempel via Svenljungaförslag) och vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner när det gäller möjligheten till påverkan och inflytande (enligt Kommunens kvalitet i korthet). Men medborgarundersökningen från 2020 visade att många inte upplever detta. Vi har därför arbetat med att öka öppenheten genom att publicera på webben:

  • Svenljungaförslag
  • politiska motioner
  • inkomna (och besvarade) synpunkter.

Vi arbetar också med att ge snabb och korrekt information i sociala medier och vid kontakt med vårt Kontaktcenter samt ökar tillgänglighet genom att erbjuda fler e-tjänster.

Läs om resultaten från tidigare medborgarundersökningar för Svenljunga.

.

Uppdaterad: