Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rivning av skolan i Överlida

Förra veckan började vi med att riva den gamla skolan i Överlida. På samma plats bygger vi sedan Högvadskolan. Detta är en del i vår stora satsning på att omorganisera skolorna i södra kommundelen. Målet är att skapa moderna skolor som är riktigt bra arbetsplatser och lärmiljöer.

Nya namnet: Högvadskolan

Namnbytet är en del av den nya skolorganisation i södra kommundelen. Med nya namn på skolorna blir det tydligare att det är nya skolor och att dessa är till för ett större område än tidigare. Överlida skola får det nya namnet Högvadskolan. Östra Frölundas skola blir Kindaholmskolan.

Geoteknisk undersökning

Vi har undersökt byggplatsen för både skolan och förskolan. De tre geotekniska undersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet. Undersökningen har visat att platsen fungerar mycket bra för dessa typer av byggnader. Vi vet att det har funnits en oro att det skulle kunna vara för högt grundvatten i området. Undersökningen har visat att grundvattnet vanligtvis är 0,95 meter under byggytan. Vid höga vattenflöden är grundvattnet 0,75 meter under färdigt golv. Detta är mycket bra avstånd.

Undersökningarna innehåller också förslag på sätt att bygga som ytterligare skyddar från fukt och förbereder marken för ett ännu bättre utgångsläge. Dessa följer vi.

.

Uppdaterad: