Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Bifall) Offentlig toalett vid torget

KSF-2022-207 209 - Svenljunga företagarförening och Svenljunga Köping

Offentlig toalett vid torget i Svenljunga centrum

Vi ser ett starkt behov av offentlig toalett vid torget i Svenljunga och vill att Svenljunga kommun tittar på möjligheten att få till en offentlig toalett.

Underskrifter: 34/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Status

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 161: Svenljungaförslaget om offentlig toalett vid torget i Svenljunga remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-06-13 § 74: Samhällsbyggnadsnämnden bifaller Svenljungaförslaget under förutsättning att medel avsätts till toalettens driftskostnader.

Samhällsbygnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att asätta 64 000 kronor årligen för hyra, städ och service av toaletten samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Kindfast gällande toaletten vid gamla tingshuset på fastigheten Svenljunga 13:1.

2023-09-11 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 64 000 kronor årligen för hyra, städ och service av toaletten, samt att ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Kindsfast gällande toaletten vid gamla tingshuset på fastighet Svenljunga 13:1. Eventuella kostnader för år 2023 finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens budget. Finansiering för år 2024 och framåt hänskjuts till budgetberedningen för Verksamhetsplan 2024-2026.

Förslaget kommer vara öppen för kommentarer och underskrifter i 3 månader.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får förslagslämnare information om detta.

Om du håller med förslaget och vill skriva under, gör detta i formuläret nedan. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar, använd kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: