Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Delvist avslag) Pendelparkering Sexdrega

Gunilla Norström, KSF-2022-153 514

Pendelparkering för bil och cykel i Sexdrega

Idag finns det ingenstans att ställa bil eller cykel när man väljer att åka med kollektivtrafiken.

Inte alla bor i Sexdrega by.

Förslagsvis skulle kommunen kunna hyra del av det tomma ”Svensson Wood” för pendelparkering samt ställa upp cykelställ i anslutning till busshållplatsen.

Detta borde kunna ingå i en del av kommunens miljösatsning

Status

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-05 § 112
Svenljungaförslag om Pendelparkering Sexdrega remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24 §
Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget gällande pendelparkering i Sexdrega men bifaller förslaget om uppställning av cykelställ i anslutning till busshållplatserna i Sexdrega


Underskrifter: 30/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Förslaget kommer vara öppen för kommentarer och underskrifter i 3 månader.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får förslagslämnare information om detta.

Om du håller med förslaget och vill skriva under, gör detta i formuläret nedan. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar, använd kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: